Om fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket ivaretar regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling.

Vi er fylkesansvarlig institusjon for privatarkiv og for fotobevaring i Finnmark,  og har nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste i Norge. 

Vi gir råd til lokale myndigheter, yter bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangerer møter og kurs om bibliotekspørsmål. 

Fylkesbiblioteket er en av fem avdelinger i avdeling Kultur i Troms og Finnmark fylkeskommuneFylkesbibliotekets ansatte har i hovedsak kontorer på Fylkeshuset i Tromsø og på biblioteket i Vadsø. 

Bok- og kulturbussen i Sør-Troms inngår faglig i fylkesbiblioteket, men er administrativt lagt til Kultur i Troms.  

Harstad bibliotek har ansvar for fylkesbibliotektjeneste for musikk.  

Fylkesbiblioteket 

 • er bibliotekfaglig rådgiver for kommunene i Troms og Finnmark. 
 • initierer, leder og støtter utviklingsarbeid i bibliotekene i Troms og Finnmark. 
 • arrangerer seminarer og faglige møter og initierer utdanningstilbud. 
 • arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival. 
 • er ansvarlig for formidlingstjenestene Samisk bibliotektjeneste og Kvensk bibliotektjeneste. 
 • tilbyr fjernlån fra vår avdeling på Tromsø bibliotek.  
 • koordinerer konsortsiet av e-bøker og andre digitale ressurser til kommunene. 
 • har fagansvar for litteratur i Den kulturelle skolesekken.
 • følger opp litteratursatsingen i Den nordnorske kulturavtalen. 
 • gir økonomisk tilskudd til noen interkommunale tiltak. 
 • forvalter tilskuddsordning til voksenopplæringsorganisasjonene. 
 • tilbyr et utjevnende litteraturtilbud, e-bøker og andre digitale ressurser til kommunene. 

 

Til toppen