Professor Oluf Kolsrud og hustru Borghild Kolsruds legat

Legatet tildeles vitenskapsmenn, studenter eller gymnasiaster fra de tre nordlige fylker (Finnmark, Troms og Nordland) til utdannelse eller som bidrag til vitenskapelig virksomhet. Legatet skal gis til menn eller kvinner som vil studere og arbeide med historie, herunder kirkehistorie og kulturhistorie.

Professor Oluf Kolsrud - Klikk for stort bildeProfessor Oluf Kolsrud Teologisk fakultet, UiO Hvert annet år, ulike år, er det utdeling fra legatet. Annonse av utlysingen kommer i landsdelsavisene og på nettsidene til Troms og Finnmark fylkeskommune og UiT Norges arktiske universitet. 

Neste utdeling er høst 2021.

Legatets statutter/regler inneholder informasjon om hvilke opplysninger vi må ha for å kunne behandle søknaden. Søkere må også oppgi postadresse og e-postadresse.

Legatets statutter (PDF, 8 kB)

Legatet ble opprettet av fru Borghild Kolsrud, enke etter professor Oluf Kolsrud, ved testament av 30. mai 1956. Legatets styre består av biskopen i Nord-Hålogaland, rektor ved Universitetet i Tromsø og fylkesbiblioteksjefen i Troms.

Mer informasjon om Professor Oluf Kolsrud liv og virke. 

Til toppen