Hvem gjør hva på fylkesbiblioteket?

Her er en oversikt over ansatte på fylkesbiblioteket og arbeidsområdene til den enkelte.

Birgit Larsen, fylkesbiblioteksjef 

Telefon 77 78 82 18/971 69 128 
birgit.larsen@tffk.no 

Sunniva Knutsen, assisterende fylkesbiblioteksjef/stedlig leder i Finnmark 

Telefon: 78 96 59 25/48 20 49 98 
sunniva.knutsen@tffk.no 

Claus Pettersen, rådgiver privatarkiv, vikar for Helena Maliniemi

Samlingsansvar for Finmarksbibliotekets privatarkiv. Tar imot arkiver som kommer inn og svarer på henvendelser om samlingene av privatarkiver. Katalogisering og publisering av kataloger på arkivportalen. Digitalisering og publisering av arkivene på Digitalarkivet. 40 % stilling.
Telefon: 78 96 43 77/463 08 986
claus.a.pettersen@tffk.no

Edel Olsen, rådgiver bibliotek

Arbeidssted Senter for nordlige folk, Manndalen Kåfjord.
Samisk bibliotektjeneste og samisk litteratur.  Oppdaterer blogg og  sender ut nyhetsbrev med nye samiske utgivelser.  Samarbeider med Sametingets bibliotek. 
Telefon: 77 78 73 89  
edel.olsen@tffk.no 

Ellen Berg Larsen, rådgiver bibliotek

Nordnorsk litteraturstrategi, friby-ordningen.
Telefon: 
ellen.larsen@tffk.no

Evy Andersen, rådgiver fotoarkiv

Fotograf. Digitalisering, publisering og formidling av fotosamlinger. Prosjektarbeid med fotosamlinger. 
Telefon: 78 96 43 58 
evy.andersen@tffk.no  

Helena Maliniemi, fylkeskoordinator og prosjektleder

Fylkeskoordinering av privatarkiv i regionen Finnmark (utvikling, samarbeid, regionalt planarbeid, kompetanseheving, leder for nettverket Finnmarksarkivene).
Telefon: 78 96 43 59 / 918 26 631
helena.maliniemi@tffk.no  

Helga Kristine Pettersen, rådgiver bibliotek 

Prosjektleder Folkebiblioteket som kunnskapsaktør 2.0. Ansvar for kvensk bibliotektjeneste og finsk bibliotektjeneste. 
Telefon: 78 96 43 79
helga.pettersen@tffk.no  

Ida Zachariassen Sagberg, rådgiver bibliotek 

Festivalkoordinator for Finnmark internasjonale litteraturfestival. Fagansvarlig DKS, leder kompetansenettverk barne- og ungdomslitteratur i fylket, deltar i arbeidsgruppe for nordnorsk litteraturstrategi.  
Telefon: 78 96 43 69 
ida.sagberg@tffk.no  

Joachim Bryde, IT-rådgiver bibliotek 

IT-rådgivning, nettsider til folkebibliotekene i Finnmark.
Telefon: 78 96 43 72 
joachim.bryde@tffk.no  

Jorun Irene Jakola, administrasjon 

Alt som har med det administrative å gjøre. 
Public (arkivar for fylkesbiblioteket), økonomi/budsjett/regnskap, sekretær for Fru Frigga Konows fond, postansvarlig, fjernlån.
Telefon: 78 96 43 54 
jorun.irene.jakola@tffk.no 

Linda M. Tindholm, rådgiver bibliotek 

Ansvar for bibliotekenes felleskampanjer. Koordinering av Lesekampanjen Sommerles og for foredragene i IBBY – Norsk barnebokforum. Fylkesbibliotekets nettside og facebookside og nettsider for folkebibliotekene. Ansvar for arrangementer. Administrative oppgaver i forbindelse med økonomi, faktura og reise. Kolsruds legat. 
Telefon: 77 78 82 15/997 49 388 
linda.m.tindholm@tffk.no 

Mads Munkvold, rådgiver bibliotek 

BookBites, klassesett, kontaktperson for fagforum for skolebibliotekarer i videregående skole, ansvar for 23 ting om å formidle på nett, ansvar for avisartikkelen Bibliotekets hjørne. Veiledning i føring av nasjonal bibliotekstatistikk og bistand til fylkeskommunens føring. Kontrollering av tall og sammenstilling av statistiske oversikter. Kontaktperson for digital stømming. Prosjektleder for Under nordlyset.
Telefon: 78 96 43 60 
mads.munkvold@tffk.no  

Marianne Finøen, konsulent fjernlån

Arbeidssted Tromsø bibliotek.
Fjernlån, nettsidene Slektshistoriske kilder i Troms og Folkebibliotek i Troms og Finnmark (adresseliste). 
Telefon: 902 31 384 
marianne.finoen@tffk.no 

Marit Andersen Somby, rådgiver bibliotek 

Koordinator for Lederutviklingsprogrammet for bibliotekledere i Troms og Finnmark 2019-2021. Inngår i team for Troms og Finnmark sitt felles formidlingsprosjekt 2020. Oppfølging av Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028. Biblioteklokaler. 
Telefon: 77 78 80 24/473 04 049 
marit.andersen.somby@tffk.no 

Mona Astrid Fonnes, rådgiver bibliotek 

Kontaktperson for prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek, Lesersørvis, Sommerles, shared reading, regionsamarbeidet fra prosjektet Finnmarksbibliotekene, og folkebibliotekene i Finnmark sine nettsider. Deltar i prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 og Finnmark internasjonale litteraturfestival (Finnlitt).
Telefon: 78 96 43 72 
mona.fonnes@tffk.no  

Sigrid Stangnes, rådgiver bibliotek

Prosjektleder Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem.
Telefon: 78 96 43 57/414 19 803
sigrid.stangnes@tffk.no

Sonja Siltala, spesialrådgiver fotoarkiv og fylkesfotograf  

Tar i mot bildehenvendelser og -bestillinger fra publikum og kunder. Digitalisering, innsamling av nye historiske bilder, registrering i Primus. Formidling via sosiale medier og Digitalt Museum. Samtidsfoto og annen dokumentasjon. 
Telefon: 78 96 43 56 
sonja.siltala@tffk.no  

Tanmayo Olsen, rådgiver bibliotek 

Arbeidssted fjernlånsavdelinga, Tromsø bibliotek og byarkiv. 
Fjernlån og referanse, BookBites, digitale ressurser, samlingsutvikling og digital kompetanse. Prosjektmedarbeider Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0. Statistikk. 
Telefon: 922 35 162 
tanmayo.olsen@tffk.no 

Trine Mellem, rådgiver bibliotek 

Ansvar for fylkesbibliotekets nettsider og nettsider for folkebibliotekene, koordinator for litteratur i DKS, Leser søker bok, leseombud, Mikromarc, skolebibliotek i videregående skole, BookBites og digital kompetanse. Månedlig nyhetsbrev. 
Telefon: 77 78 82 05/456 13 784 
trine.mellem@tffk.no 

Til toppen