Digitalt Verksted Finnmark

Prosjektet er et regionalt samarbeid mellom bevaringsinstitusjoner i Finnmark (FARK-samarbeidstiltak).

Målet er å utvikle en fellestjeneste for digital bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver i Finnmark. Troms og Finnmark fylkesbibliotek har fått 600 000 kroner fra Arkivverket til å ansette prosjektleder, arbeidsted er i Samisk arkiv. Denne personen skal blant annet kartlegge og teste digitale mottaksprogrammer til utvalgte kvenske og samiske fil- og mappearkiver.

Piloten avgrenses til samiske og kvenske arkiver, og denne innfallsvinkelen kan skape nye utfordringer i bevaring av urfolks- og minoritetsarkiver. Blant annet i forhold til standardisering og registrering av metadata på samisk og kvensk. Piloten kan være modell for resten av landet for nettopp sikring og bevaring av urfolks- og minoritetsarkiver.

Les mer om prosjektet (PDF, 296 kB).

Til toppen