Privatarkiv i Troms

I 2020 fikk museene i Troms, via Nord-Troms museum, støtte fra Arkivverket til å starte en pilot i arbeidet med privatarkiv i regionen. Året etter overtok Troms og Finnmark fylkesbibliotek prosjektet og fikk støtte fra Arkivverkets utviklingsmidler til å utarbeide bevarings- og samhandlingsplan i 2021 og 2022. Planen skal utgjøre den regionale bevaringspolitikken i Troms og etablere en plattform for privatarkivsamarbeid som baserer seg på en arbeidsdeling mellom museene, arkivinstitusjonene og bibliotekene i regionen. 

Status i prosjekter er at det er opprettet et arkivfaglig nettverk hvor disse institusjonene er med (PNG, 696 kB) i tillegg til Samisk arkiv. Privatarkivbestanden i disse institusjonene er kartlagt. Det ble registrert bortimot 1600 arkiver, som  tilsvarer omtrent 3500 hyllemeter.

Se oversikt over kartlagte privatarkiv (PDF, 3 MB) i de ulike bevaringsinstitusjonene i Troms og på Svalbard. 

Dette materialet er også analysert. Med hjelp av kartlegginger, analyser og metodikken som Arkivverket har utviklet er det utarbeidet et forslag til prioriteringer og strategier i arbeidet med privatarkiv i Troms. Det er blant annet utarbeidet et forslag til samfunnsaktører og arkivskapere som bør samles inn og digitaliseres. 

Rapport fra arbeidet så langt (PDF, 823 kB)

Det arkivfaglige nettverket skal jobbe videre med samhandlingsplan på et senere tidspunkt. Den skal inneholde en klar arbeidsdeling og rolleavklaring mellom institusjonene i videre arbeid med privatarkiv. Målet er at institusjonene gjennom samarbeidet skal kunne bevare flere privatarkiv slik at disse dokumenterer samfunnslivet og samfunnsutviklingen i regionen på en bedre måte enn de gjør i dag. 

Bevaring- og utviklingsplan for privatarkiv i Troms og på Svalbard 2024-2030 skal være ferdig i desember 2023.

Til toppen