Finnmarksarkivene

Finnmarksarkivene er et faglig nettverk for arkiv- og bevaringsinstitusjoner i Finnmark som oppbevarer privatarkiv. Fylkesbiblioteket koordinerer samarbeidet.

Finnmarksarkivene (FARK) jobber for bedre bevaring og formidling av privatarkiver. FARK ble opprettet i 2010. Vi har samlet informasjon på nettsiden www.finnmarksarkivene.no.  

Følgende institusjoner er med på Finnmarksarkivene: 

I tillegg samarbeider Finnmarksarkivene med historielagene i fylket. 

Til toppen