Privatarkiv

Leter du etter historiske arkivkilder, driver du med slektsforskning eller er du interessert i lokalhistorie? Vi har mange spennende arkiv fra privat sektor og er på jakt etter flere. 

Troms og Finnmark fylkesbibliotek har fylkesansvar for bevaring av arkiv etter private virksomheter, organisasjoner, bedrifter og personer. Vi koordinerer, gir råd, veileder og fungerer som nettverksbygger i feltet. Fylkesbibliotek er koordinator for privatarkiver mellom arkiv- og bevaringsinstitusjoner i Finnmark. For mer informasjon og nyheter om privatarkivene i Finnmark, se nettsiden finnmarksarkivene.no.  

Fylkesbiblioteket har en omfattende samling av privatarkiv. Den vokser stadig siden vi får inn nye arkiv og til deponering. Disse kan du søke opp i den nasjonale Arkivportalen eller lese i Digitalarkivet. 

Har du spørsmål om bruk av arkiv, arkivering, avlevering eller oppbevaring, ta gjerne kontakt på e-post eller telefon og avtal gjerne et besøk på biblioteket i Vadsø. 

Finmarksbiblioteket er fylkesbibliotekets lokalsamling for Finnmark og består av litteratur, fotografier og privatarkiv fra Finnmark og nordområdene. Finmarksbiblioteket er fellesbetegnelsen både på lokalsamlingen og formidling av denne. Samlingen befinner seg på biblioteket i Vadsø.

I 2020 fikk museene i Troms, via Nord-Troms museum, støtte fra Arkivverket til å starte en pilot i arbeidet med privatarkiv i regionen. Året etter overtok Troms og Finnmark fylkesbibliotek prosjektet og fikk støtte fra Arkivverkets utviklingsmidler til å utarbeide bevarings- og samhandlingsplan i 2021 og 2022. Planen skal utgjøre den regionale bevaringspolitikken i Troms og etablere en plattform for privatarkivsamarbeid som baserer seg på en arbeidsdeling mellom museene, arkivinstitusjonene og bibliotekene i regionen. 

Fylkesbiblioteket har en omfattende samling arkiv etter fylkesdekkende og lokale organisasjoner, bedrifter og privatpersoner fra tidlig 1800-tallet frem til i dag. 

Har du et arkiv du ønsker å gi bort til oss eller en annen bevaringsinstitusjon? Vet du om et viktig arkiv som bør bevares? 

Finnmarksarkivene er et faglig nettverk for arkiv- og bevaringsinstitusjoner i Finnmark som oppbevarer privatarkiv. Fylkesbiblioteket koordinerer samarbeidet.

Til toppen