Samisk bibliotektjeneste

Informasjon om nye utgivelser om samer og samiske forhold, og om samisk litteratur, musikk og film.

Nettsted:

Samisk bibliotektjeneste

Tjenesten driftes av oss, og er en rådgivende bibliotektjeneste rettet mot bibliotekene i fylket. Hensikten er å gjøre det lettere å orientere seg i og holde seg oppdatert på det samiske materialet. Rådgiver har kontor på Senter for nordlige folk i Kåfjord. Samisk bibliotektjeneste arbeider med å øke kunnskapen om samisk litteratur og kultur gjennom tiltak som å drive eget nettsted, publisere nyhetsbrev og delta på IBBY Barnebokforum.

Tjenesten har samlinger som inngår i bibliotek- og museumsenheten på Senter for nordlige folk. Deler av samlingen deponeres til Bibliotek-og kulturbussen i Nord-Troms. Det er mulig for bibliotek, skoler og barnehager å bestille depoter og lån.

Nyhetsbrev fra samisk bibliotektjeneste

Til toppen