1. Biblioteket i samfunnet

Oppstart høsten 2019

Det er laget spørsmål knyttet til hver forelesning som er lagt ut i Canvas. Det forventes at studentene er aktiv og kommenterer på et visst antall spørsmål. Det er også laget en oversikt over hvilket pensum som er knyttet til hvilken forelesning.

Mind AS vil følge studentene gjennom hele studieløpet og støtte deres personlige lederutvikling, hele tiden sett i sammenheng med fagmodulene og studentenes arbeidshverdag for å forankre og implementere kunnskapen gjennom praktisk trening og øvelser. Mind sitt oppdrag i studiet er også å motivere til at studentene samhandler godt og at alle kommer seg igjennom studieforløpet på en god måte.

Det individuelle løpet der studentene sammen med Mind jobber fram en treningsplan tas i hovedsak de to første semestrene, høsten 2019 og våren 2020.

Studentene må informere sin nærmeste leder om at de er i denne utviklingsprosessen og at lederen er ønsket med på en «treparts-samtale» våren 2020.

Viktige datoer

3.-5. september 2019 – Obligatorisk oppstartsseminar i Tromsø. 
30. oktober 2019 – Halvdags webinar med lærer Jamie Johnston
20. november 2019 – Halvdags webinar med lærer Jamie Johnston
3.-6. desember 2019 – Hjemmeeksamen

Arbeidskrav og anslått tidsbruk - høsten 2019

  • Obligatorisk oppstartsamling 3 dager
  • To halvdags webinarer 3 – 4 timer med lærer og medstudenter
  • 2 timers individuell oppstartsamtale og videre individuell oppfølging fra Mind AS (tidspunkt avklares med Mind)
  • Gruppearbeid, veiledning og selvstudium
  • Tre-dagers hjemmeeksamen

Annet

Fylkesbiblioteket inviterer til felles diskusjonsfora på lyd/bilde (frivillig deltakelse) gjennom semesteret – med diskusjon av f.eks. spørsmål knyttet til forelesningene.
Midtveis-samling sammen med Mind i forbindelse med biblioteksjefmøtet april 2020.

Modul 1: Biblioteket i samfunnet

  • Pensum 700 sider + 200 sider egenvalgt pensum
  • 10 innspilte forelesninger på ca. 10 minutter
  • To arbeidskrav: Et blogginnlegg (ca. 2000 tegn) og et selvvalgt skriftlig arbeid (ca. 20 000 tegn). .Les noen av blogginnleggene (PDF, 356 kB)

Emneplan med pensumliste  (PDF, 517 kB)
Oversikt over videoforelesninger (PDF, 517 kB)

Studentene har følgende nettside om Canvas: https://student.oslomet.no/canvas  De av dere som ikke har benyttet Canvas tidligere kan gjerne ta en kikk på introduksjonsvideoen som ligger her. 

Til toppen