3. Ledelse gjennom utvikling og samarbeid

Oppstart høsten 2020.

Fra emneplanen

Emnet tar for seg sentrale funksjoner og aspekter knyttet til rollen som bibliotekleder. Det innebærer også en oppmerksomhet mot innsikt i endringsbehov, håndtering av innovasjon og fornyelse, bruk av prosjekt som virkemiddel i endring, samarbeid og alliansebygging samt en økt bevissthet knyttet til profilering og kommunikasjon i virksomheten.

Emneplan

Viktige datoer

3.-4. september 2020 – Digitalt oppstartsseminar
Tirsdag 20. oktober 09.00 – 12.00 – webinar
Søndag 8. november – Innlevering av arbeidskrav
Mandag 23. november 12.00 – 15.00 – webinar

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vil være en fysisk samling med undervisning og øvelser, webinar, videoforelesninger, oppgaver, veiledning og selvstudium.

Pensum og arbeidskrav

Prosjektveilederen: for deg som vil skape verdi
Forfatter: Vaagaasar, Anne Live ; Skyttermoen, Torgeir
Utgivelsesår: 2017
Utgiver: Cappelen Damm akademisk
Utgivelsessted: Oslo
ISBN: 978-82-02-54932-9
Totalt antall sider: 223 s.

Endringsledelse og ledelsesendring : fra plan til praksis
Forfatter: Hennestad, Bjørn W. ; Revang, Øivind
Utgivelsesår: 2017
Utgave: 3. utg.
Utgiver: Universitetsforlaget
Utgivelsessted: Oslo
ISBN: 978-82-15-02911-5
Totalt antall sider: 270 s.

Et arbeidskrav – skriftlig innlevering 1500 ord (2000 hvis to/flere skriver sammen) dvs. ca. 5 sider.

Eksamen: 7 dagers hjemmeeksamen – 3500 ord

Til toppen