Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem

Prosjektet skal avklare muligheten for økt samarbeid mellom bibliotekene i forbindelse med anskaffelse av nytt biblioteksystem. 

Fylkesbiblioteket har fått 400 000 fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet Grenseløse muligheter – samarbeid gjennom biblioteksystem.

Bakgrunn

På biblioteksjefmøtet i april 2020 ble fylkesbiblioteket oppfordret til å koordinere anskaffelsen av nytt biblioteksystem når Mikromarc etter hvert fases ut. Bibliotekene i Troms og Finnmark skal sammen utarbeide en kravspesifikasjon for nytt biblioteksystem. 

Alle folkebibliotek og videregående skoler inviteres med i arbeidet. I forkant av prosjektsøknaden arrangerte fylkesbiblioteket innspillsmøte med folkebibliotek, kombinasjonsbibliotek og bibliotek i den videregående skolen.  

Blir sammenslåingen av Troms og Finnmark reversert i prosjektperioden, vil vi fremdeles gjennomføre prosjektet. 

Les søknaden (PDF, 52 kB)

Mål med prosjektet 

  • avklare muligheter og behov, og anskaffe og implementere et nytt biblioteksystem for bibliotekene i fylket. 
  • finne ut på hvilken måte biblioteksystemet kan tilrettelegge for nye samarbeid, for eksempel innenfor formidling, kompetansedeling og kompetanseutvikling. 
  • undersøke om vi kan tilby brukerne mer sømløse bibliotektjenester, på tvers av bibliotektype og kommunegrenser. 
  • vektlegge følgende av FNs bærekraftsmål: 4. God utdanning, 10. Mindre ulikhet og 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn. 
Til toppen