Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem

Prosjektet skal avklare muligheten for økt samarbeid mellom bibliotekene i forbindelse med anskaffelse av nytt biblioteksystem. 

Prosjektet omfatter folkebibliotek og grunnskolebibliotek i Troms og Finnmark og Svalbard, og skolebibliotek i videregående skole. 

Aktuelt

57 folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole har forpliktet seg til innkjøp av nytt biblioteksystem. I tillegg har fem folkebibliotek tegnet opsjon, sammen med 83 skolebibliotek i grunnskolen.  

Anbudet er publisert og vi er nå kommet til tilbudsfasen der de kvalifiserte leverandørene skal levere sine tilbud innen 24. mai. Dette er en konkurranse med forhandlinger som gjør at vi vil gi tilbakemelding til leverandørene under forhandlinger om forbedringspunkter. Dette tror vi skal sikre et best tilpassa biblioteksystem til bibliotekene i Troms og Finnmark. Endelig tilbudsfrist for reviderte tilbud er foreløpig fastsatt til 15. september, men kan bli utsatt. Vi planlegger å signere kontrakten tidligst medio oktober.   

Vi har bedt leverandørene selv gi oss en plan for implementeringsfasen, og det er derfor usikkert når det enkelte bibliotek kan gå over til nytt system. Det er sannsynlig at flere bibliotek ikke får nytt system før i 2024. 

Se presentasjonen prosjektleder Sigrid Stangnes holdt på biblioteksjefmøtet i april (PDF, 507 kB)

Hva bør du som bibliotekleder gjøre?

  • Bibliotek som har Mikromarc i dag bør kontakte Axiell og forlenge avtalen til 1. desember 2023
  • Kontakte økonomiavdelinga om mulighet for å overføre midler til overgangen til neste års budsjett
  • Beslutte om dere ønsker å ha felles base/felles katalog med andre bibliotek.
  • Arbeide med å sikre samsvar mellom det som står i hylla og det som finnes i katalogen. Dette vil forenkle implementeringa av nytt system. 
  • Tenke over hvilke rutiner og prosedyrer du har i biblioteksystemet i dag, hvilke du ønsker å overføre til nytt system og hva du ønsker å endre.
Til toppen