Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem

Prosjektet skal avklare muligheten for økt samarbeid mellom bibliotekene i forbindelse med anskaffelse av nytt biblioteksystem. 

Prosjektet omfatter folkebibliotekene i Troms og Finnmark og skolebibliotek i videregående skole. Fylkesbiblioteket skal i løpet av 2022 utarbeide en kravspesifikasjon i samarbeid med prosjektets aktører, og forventer avklaring med leverandør til sommeren 2023. 

Aktuelt

Prosjektet «Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem» har gjennomført første halvår i prosjektfasen.  

I henhold til tidsplanen, er vi i rute. Vi har gjennomført ulike innspillsmøter i vår og er veldig fornøyd med innspillene vi har fått. 

Prosjektgruppa hadde en todagers samling i starten av juni og har samla og systematisert alle innspillene som er kommet så langt. Jobben videre vil være å konkretisere innspillene mer, og få gjort vektinger av disse i innkjøpet.  

Til høsten planlegger vi et digitalt informasjonsmøte om forskjellen på felles base og felles katalog og fordeler/ulemper med dette. Vi planlegger også en leverandørkonferanse, og vil bruke høstens biblioteksjefmøte for å drøfte utkastet til kravspesifikasjon med dere. I midten av juli vil vi publisere en oppdatert tidsplan for høsten 2022.  

Hva bør du som bibliotekleder gjøre?

  • Vi forventer at alle har orientert sine ledere om at det er satt i gang et arbeid med felles innkjøp av nytt biblioteksystem. Her finner du en presentasjon du kan bruke (PDF, 447 kB) Vi har laget en liste med argumenter (PDF, 76 kB)for hvorfor biblioteket bør være med på innkjøpet.
  • Meld inn i budsjettprosessen for 2023 at dere skal anskaffe nytt biblioteksystem og at dette vil gi en engangs-kostnader ved konvertering. Dette kan sees på som innkjøpskostnader og ikke ordinær drift. Per nå vet vi ingenting om størrelsen på denne engangskostnaden eller hva den årlige lisensen for biblioteksystem vil bli etter at nytt system er på plass.  
  • Ved innkjøp av nytt biblioteksystem er det lurt om katalogen er mest mulig riktig. Hvis noen har rolige perioder i sommer kan det være lurt å prøve å sikre at katalog og det som står på hylla er likt. Hvis det er gamle, tomme poster uten eksemplarer, kan disse fjernes. Det vil også være lurt å kassere hvis man har særlig behov for det. Dette er tida for å rydde opp i gammelt grums, og nå har vi tid til å få rydda skikkelig opp.  
  •  Hvis du som folkebibliotek har et samarbeid med skolebibliotek i grunnskolen om biblioteksystem, bør du orientere dem om at det er igangsatt et arbeid. Disse vil også gis mulighet til å henge seg på innkjøpet av nytt biblioteksystem.  

 

Til toppen