Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem

Prosjektet skal avklare muligheten for økt samarbeid mellom bibliotekene i forbindelse med anskaffelse av nytt biblioteksystem. 

Prosjektet omfatter folkebibliotekene i Troms og Finnmark og skolebibliotek i videregående skole. Fylkesbiblioteket skal i løpet av 2022 utarbeide en kravspesifikasjon i samarbeid med prosjektets aktører, og forventer avklaring med leverandør til sommeren 2023. 

Aktuelt

Våren 2022 vil brukes til å innhente innspill fra alle folkebibliotekene og skolebibliotekene. Vi har allerede gjennomført ei kartlegging blant alle folkebibliotek slik at vi har et godt bilde av biblioteklandskapet i Troms og Finnmark. Se resultater fra kartlegginga (PDF, 448 kB).
I løpet av april og mai vil vi gjennomføre regionvise innspillsmøter for folkebibliotek, og innspillsmøter for skolebibliotek i videregående skole. På disse møtene vil vi særlig se på mulighetene for samarbeid gjennom bruk av biblioteksystem. 
Biblioteksjefmøtet i april vil også ha en større del om biblioteksystem. 

  •  Du bør orientere din leder om at det er igangsatt et arbeid med felles innkjøp av nytt biblioteksystem. Si gjerne litt om hvorfor arbeidet er starta, hvordan du blir involvert i arbeidet og hvorfor dette er viktig. Fortell om tidsplan og få gjerne med at biblioteksystem kan ha inngripen med mange andre system i kommunen. Her finner du en presentasjon du kan bruke.  (PDF, 448 kB)
  •  Hvis du har et samarbeid med skolebibliotek i grunnskolen om biblioteksystem, bør du orientere dem om at det er igangsatt et arbeid. Her er det vanskelig å gi et entydig råd fordi det er veldig ulikt mellom kommunene hvordan samarbeidet mellom folkebibliotek og skolebibliotek er. I noen kommuner deler folkebiblioteket og skolebiblioteket katalog, og da er det helt opplagt at man skal ha et tett samarbeid videre gjennom biblioteksystem. I andre kommuner har man felles system, men ellers ingen berøringspunkter. Uansett er vi avhengig av at dere i folkebibliotekene bringer informasjon om arbeidet videre til skolebibliotekene. Men vi forventer ikke at dere skal etablere et nytt og tett samarbeid om dere ikke har noen berøringspunkter i dag. 
  •  Start gjerne tenkinga på hva som kunne vært bedre med det biblioteksystemet du bruker i dag. Særlig om det er løsninger eller grep som hadde gitt forenkla prosedyrer eller nye muligheter knytta til formidling og/eller samarbeid. 

 

Til toppen