Grenseløse muligheter - samarbeid gjennom biblioteksystem

Prosjektet skal avklare muligheten for økt samarbeid mellom bibliotekene i forbindelse med anskaffelse av nytt biblioteksystem. 

Prosjektet omfatter folkebibliotek og grunnskolebibliotek i Troms og Finnmark og Svalbard, og skolebibliotek i videregående skole. 

Aktuelt

57 folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole har forpliktet seg til innkjøp av nytt biblioteksystem. I tillegg har fem folkebibliotek tegnet opsjon, sammen med 83 skolebibliotek i grunnskolen.  

Frist for å levere tilbud var 24. mai og prosjektgruppa har gjort en grundig vurdering og gjennomført forhandlinger. Fristen for å levere revidert tilbud er satt til 29. september og vi planlegger å signere kontrakten tidligst i slutten av oktober.

Vi har invitert til et informasjonsmøte 5. september og det er sendt invitasjon til alle som har tegnet tilslutningsavtale.

ACOS CMS

Vi har bedt leverandørene selv gi oss en plan for implementeringsfasen, og det er derfor usikkert når det enkelte bibliotek kan gå over til nytt system. Det er sannsynlig at flere bibliotek ikke får nytt system før i 2024. 

Se presentasjonen prosjektleder Sigrid Stangnes holdt på biblioteksjefmøtet i april (PDF, 507 kB)

Hva bør du som bibliotekleder gjøre?

  • Bibliotek som har Mikromarc i dag bør kontakte Axiell og forlenge avtalen til 1. desember 2023
  • Kontakte økonomiavdelinga om mulighet for å overføre midler til overgangen til neste års budsjett
  • Beslutte om dere ønsker å ha felles base/felles katalog med andre bibliotek.
  • Arbeide med å sikre samsvar mellom det som står i hylla og det som finnes i katalogen. Dette vil forenkle implementeringa av nytt system. 
  • Tenke over hvilke rutiner og prosedyrer du har i biblioteksystemet i dag, hvilke du ønsker å overføre til nytt system og hva du ønsker å endre.
Til toppen