Spillformidling i FiF

Dataspill er blitt den aller største kulturplattformen for barn og unge i dag og en god måte å treffe ungdommen i bibliotekene. Totalt spiller 54 % av Europas befolkning mellom 6-65 år, ifølge dataspillstrategien «Spillerom» 2020-2022. Spill kan være en samlende aktivitet som skaper store og små uformelle møter på bibliotekene.

Tilgjengeliggjøring av spill og spillutstyr for lånerne kan være et bidrag til utjevning. Spill kan også lett flettes inn i bibliotekenes andre tilbud, og er også gode kilder til ulike typer læring. Spill kan være kreative, lærende og sosiale i seg selv og de kan i tillegg bidra til lesning og formidling av litteratur på nye måter.

Kurs i spill og spillformidling høsten 2022

Via midler fra FiF-prosjektet vil Troms og Finnmark fylkesbibliotek høsten 2022 sammen med Bibliogames gjennomføre to samlinger for bibliotek i Troms og Finnmark.

  • Del 1. Et gratis digitalt kurs/ samling hvor man lærer om formidling av spill i bibliotek.  Dato: fredag 23. september kl. 10.00-14.00. Påmeldingsfrist fredag 9. september. Lenke til påmelding.
  • Del 2. En fysisk samling med fokus på tekniske utstyr og det å utføre spill-arrangement i biblioteket. Deltakerutgifter må dekkes av bibliotekene (sted og dato kommer!). Lenke til påmelding.

Les mer om Spillformidling i bibliotek hos Bibliotekutvikling.no.

Bibliobattles under Gameweek 2022

I november 2022 vil også Bibliobattles gjennomføres under Gameweek (uke 46). Bibliogames tilrettelegger for at bibliotek i Troms og Finnmark som vil delta registrerer seg og synliggjør at biblioteket er med. Deltakere i kommunene tilknyttes sitt lokale bibliotek hvor det vil spilles sammen individuelt eller som lag i Minecraft mot lag i andre kommuner.

Utvalgte folkebibliotek i Troms og Finnmark vil også være med som moderatorer under Gameweek.

Til toppen