Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0

Folkebibliotek som kunnskapsaktør er et ettårig prosjekt og har som mål å utvikle folkebiblioteket som læringsarena og kunnskapsaktør i lokalsamfunnet.

Prosjektet er en oppfølging av Folkebibliotek som kunnskapsaktør og skal bidra til å forankre dette prosjektet i hele Troms og Finnmark. 

Prosjektet har fire hovedpunkter

  •  Bevissthet om bibliotekrollen -  Fremme opplysning, forskning og kunnskap​
  •  Kompetansehevende tiltak for å fylle bibliotekrollen​
  •  Formidlingskompetanse​
  •  Samlingsutvikling

Det skal bli gitt kompetansehevende tiltak jevnlig igjennom prosjektperioden.

Se søknad og beskrivelse på bibliotekutvikling.no.

Aktivitetsplan våren 2022

Til toppen