Nyhetsbrev oktober 2022

Her kan du lese nyhetsbrevet for oktober.

Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket 

Vi inviterer til temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket 18. oktober 08.30 med tema Bibliobattles. Bli med og finn ut om du skal melde ditt bibliotek på! 

Bli med på Bibliobattles 14.-20. november!  

Bibliobattles er tidenes største byggekonkurranse i Minecraft, der bibliotekene er arena. Det kan legges opp til bygging etter skoletid for deltakere på biblioteket, og Troms stiller med to moderatorer fra Tromsø og Senja bibliotek inne i spillet. Les mer her. Det blir påmelding for bibliotek som vil delta og 10 bibliotek fra hvert fylke kan melde på 20 spillere hver. Mer informasjon kommer. Hold av dagene! 

Velkommen til biblioteksjefmøtet neste uke 

På programmet har vi en bolk som heter Delerunde fra bibliotekene – ordet fritt. Der kan dere få tre minutter til å fortelle om noe dere har gjennomført, planer, ideer eller ønsker. Det er bare å forberede seg. 

Sommerles 2023 

På grunn av økte driftskostnader vil deltakeravgiften til Sommerles øke. Fylkesbiblioteket har sendt ut en e-post med mer informasjon og de nye prisene. Alle som har deltatt tidligere er automatisk med videre, og siste frist for avmelding er 1. januar. BS Eurobib har nå åpnet nettbutikken for bestilling av premier og markedsføringsmateriell til Sommerles 2023. Bestillingsfrist 20. oktober.   

Datoer for IBBY 

IBBY- Norsk barnebokforum tilbyr presentasjoner av årets bøker for barn og ungdom. Årets kurs arrangeres i Tromsø 5. desember, Harstad 7. desember og på Senja bibliotek 8. desember. Dette arrangementet strømmes. Mer informasjon og påmelding til strømming. 

Vi minner om litterært fagseminar 26. oktober 

Vi minner om det årlige fagseminaret for skolebibliotekarer og norsklærere i videregående skole. Bibliotekansatte i fylket er også velkommen.  Program og påmelding. 

Grenseløse muligheter - nytt biblioteksystem 

Alle folke- og skolebibliotek i videregående skole har fått lenke til opptak av forrige ukes leverandørkonferanse. Det er sendt informasjon direkte til bibliotekene om oppsigelse av dagens system, ta kontakt med Sigrid Stangnes hvis noe er uklart. På biblioteksjefmøtet får dere mer informasjon om innkjøp av nytt biblioteksystem og mulighet til å gi innspill om hva som er viktig for dere. 

Ny handlingsplan til Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 

Vi har sendt ut invitasjon til å melde interesse til å delta på temamøtene som arrangeres i november. Alle kan melde seg på eget initiativ – men vi oppfordrer regionene til å samsnakkes og komme med forslag til hvem som kan delta hvor. Her kan dere også foreslå også andre ansatte. Etter fristen fredag 7. oktober vil vi gjøre en samlet vurdering og bestemme hvem som inviteres til det enkelte møtet, slik får vi en best mulig fordeling faglig og geografisk. Vi tar direkte kontakt med hver enkelt etter det. Påmelding til Marit A. Somby

Ny innkjøpsordning for kulturtidsskrift 

Kulturrådet har gjort endringer i innkjøp av kulturtidsskrift til bibliotek. Alle bibliotek må velge hvilke tidsskrift de ønsker å motta innen 20.10 klokken 13. Her er informasjon om de enkelte tidsskriftene og bestillingsskjema. Opptak fra Kulturrådets informasjonsmøte om endringen ligger på Youtube. 

Giellavahkku – samisk språkuke 2022 

I Giellavahkku besøker de samiske forfatterne Elin Marakatt, Anne Osvaldsdatter Bjørkli, Saia Stueng og Beate Heide noen av folkebibliotekene i Troms og Finnmark hvor de leser og formidler fra egne utgivelser.   

Digitalt påfyll - Ytringsfrihetskommisjonen 

13. oktober handler Digitalt påfyll om ytringsfrihetskommisjonen, NOU 2022:9. Når du melder deg på Digitalt påfyll, vil du alltid få tilsendt lenke til opptaket etter endt arrangement og kan se det når du selv har anledning til det. 

Siste frist for påmelding til biblioteklederkonferansen 

Nasjonalbiblioteket minner om at det fortsatt er mulig å melde seg på Biblioteklederkonferansen 19. og 20. oktober. Se program og påmeldingsskjema. 

Nettbasert videreutdanning i aktiv formidling 

Den nettbaserte videreutdanningen Aktiv formidling i folkebibliotek tilbys på nytt fra OsloMet våren 2023. Søknadsfrist er 1. desember. Det er nå åpnet for søknader. Ansatte i folkebibliotek vil bli prioritert, men også VGS-bibliotekarer og andre interesserte er velkomne til å søke. Det er det nasjonale prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) som har gjort utviklingen av studiet mulig. Vi oppfordrer alle interesserte til å sende inn søknad! 

Ordkalotten 

Vi minner om Ordkalotten internasjonale litteraturfestival 10. - 12. november i Tromsø. Årets festivaltema er sannhet og forsoning. 

Til toppen