Nyhetsbrev juni 2023

Her kan du lese nyhetsbrevet for juni.

Temamøter mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket

  • 20. juni vil Elin Golten ved Vestland fylkesbibliotek presenterer funnene i sin doktoravhandling Folkebiblioteket som uavhengig møtestad og arena for offentleg samtale og debatt i en digital tid.
    Bli med på møtet 20. juni
  • 22. august blir det et eget møte for bibliotekene i Troms hvor vi presenterer handlingsplanen og ber om innspill til årsplan knyttet til tiltakene i handlingsplanen for høsten 2023 og 2024. Dere vil få tilsendt utkast til årsplan før vi tar sommerferie.
    Bli med på møtet 22. august
  • Se presentasjonen Arne Gundersen fra Nasjonalbiblioteket holdt på møtet 16. mai om Nasjonalbibliotekets tilskuddsordning
  • Har dere ønsker for tema på møtene framover? Meld inn til Trine Mellem.

Biblioteksjefmøtet i oktober

Høstens biblioteksjefmøte arrangeres 11. og 12. oktober hvor dag to er et bibliotekpolitisk seminar der også biblioteksjefenes ledere inviteres.  På seminaret kommer rådgiver Øystein Stabell fra Innlandet fylkesbibliotek for å snakke om sosial bærekraft - bibliotekenes rolle og Monica Skybakmoen, som har over tjue år som biblioteksjef i ulike kommuner bak seg  vil snakke om Å bli hørt i kommunale prosesser. Som vi har snakket om tidligere, er det biblioteksjefen som videformidler invitasjonen til egen leder.

Nytt biblioteksystem

9. mai ble det sendt ut brev om anskaffelsesprosessen til postmottak i alle kommunene som har tegnet tilslutningsavtale eller opsjon. Vi håper informasjonen er videreformidlet til alle biblioteksjefene, hvis ikke må dere etterspørre den.  Prosjektgruppa er i gang med vurdering av tilbud. Nærmere informasjon om tidsplan og implementering kommer.

Faste møter med kommunene - ønsker innspill

Tiltak nummer fem i handlingsplanen er “Etablere rutiner for faste møter med kommuneledelse”. Vi skal lage agenda for møtene og ber om innspill fra dere om hvilke temaer dere ønsker skal tas opp og hvem som kjenner behov for et slikt møte allerede til høsten. Det er mange kommuner og vi må se på hvor mange vi har kapasitet til å besøke i år. Send en e-post til Marit Andersen Somby

Velkommen til bransjetreff 2023!

30. juni – 1. juli arrangerer vi årets bransjetreff for litteratur i Harstad under FINN. Bransjetreffet for litteraturmiljøet i landsdelen er ett av de årlige tiltakene i Litteraturstrategi for Nord-Norge. Fylkesbibliotekene i Nord-Norge inviterer til spennende program med aktuelle tema og faglig påfyll, samt utdeling av to arbeidsstipend til forfattere bosatt i landsdelen. . Stipendutdelingen og deler av programmet strømmes, nærmere informasjon kommer.

Invitasjon til Ly for stormen

Harstad kommune samarbeider med Troms og Finnmark fylkeskommune om den årlige konferansen Ly for Stormen, om ytringsfrihet i kulturelle uttrykk. Konferansen arrangeres i Harstad torsdag 29. juni. Se program og kjøp billett

Bibliotek24

Prosjekt Digin sender ut nyhetsbrev med informasjon fra prosjektbloggen og Bibliotek24. For å holde seg oppdatert er det viktig at dere abonnerer på disse nyhetsbrevene, spesielt med tanke på at bibliotekene skal overta administrasjonen sjøl fra høsten av. Denne gangen inneholder nyhetsbrevet blant annet en oppsummering av spørreundersøkelsen om Bibliotek24.

Midler til å ta i bruk FiF-løypene for kunnskapsaktør

Det er mulig å få midler fra oss for å ta i bruk noe fra kunnskapsaktørløypene. Kontaktperson er Birgit Larsen.

Lansering av nasjonal markedsføringskampanje

14. juni går startskuddet for kampanjen for å profilere folkebibliotekene i forkant av kommune- og fylkestingsvalget. Dere vil få tilgang til både trykkefiler og digitale filer. Vi har laget en nettside hvor du kan finne tips og informasjon og få tilgang til alt materiellet 

Utfasing av nasjonalt lånekort

Nasjonalbiblioteket har sendt ut nyhetsbrev med informasjon om det nye bibliotekkortet. Les nyhetsbrevet her.

Tips og triks for å lage politisk debatt i bibliotek 2023  

Norsk Bibliotekforening ønsker å oppfordre til politiske debatter i bibliotek nå i forkant av høstens valg og har laget et informativt hefte med tips og triks.

Ny rapport viser manglende satsing på folkebibliotek i Norge

Rådgiverne Øystein Stabell og Marius Græsby i Innlandet har jobbet med en statistikkrapport som har sett på utviklingen i norske folkebibliotek etter revidering av bibliotekloven i 2014. Det har også vært gjort en kartlegging i Innlandet som er skilt ut i en egen rapport. Begge rapportene kan leses på nettsiden til Innlandet fylkesbibliotek

Ledig studieplass på Digital formidling ved OsloMet

Det er ledig studieplass for ansatte i folkebibliotek i Troms og Finnmark på videreutdanningstilbudet Digtal formidling ved OsloMet i høst. Kontakt Ellen Berg Larsen på fylkesbiblioteket så snart som mulig dersom du har spørsmål eller ønsker plass. Studieavgiften dekkes via prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek, studentene betaler kun semesteravgift.

Nasjonal folkehelsekonferanse i Tromsø

Folkehelsekonferansen 2023 går av stabelen 21. - 22. september i Tromsø med et allsidig program. Fylkesbiblioteket har fått egen utstillerplass til å informere om folkehelse i bibliotek. Har du et tiltak du tenker passer inn? Ta kontakt med Ellen Berg Larsen dersom du ønsker å bidra, enten med informasjonsbrosjyrer eller som delaktig på standen.

God sommer!

Vi ønsker god sommer til dere alle og lykke til med Sommerles.

 

Til toppen