Nyhetsbrev januar 2023

Her kan du lese nyhetsbrevet for januar.

Temamøter mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket 

Vi inviterer til temamøte 17. januar klokka 08.30 med tema Litteraturstrategi for Nord-Norge. Her finner du lenke til møtet. 

Grenseløse muligheter - nytt biblioteksystem

Fristen for å tegne tilslutningserklæring for innkjøp av nytt biblioteksystem er nå ute. Alle folkebibliotek i Troms og Finnmark med MikroMarc som biblioteksystem har slutta seg til fellesinnkjøpet. Vi arbeider nå for å få alt på plass til utlysning av anbudet og tar sikte på å ha det klart til slutten av måneden.

Biblioteksjefmøte

Vi minner om vårens biblioteksjefmøte for Troms som holdes i Tromsø 19. - 20. april. Husk å sette av datoene. Program og sted kommer. 

Ny handlingsplan til Regional bibliotekplan 2017-2028 

Utkast til handlingsplanen og invitasjon til “høringsmøte” er sendt ut. Husk å melde dere på og sende invitasjonen videre til deres overordnede hvis dere ikke har gjort det allerede. 
Vi ønsker at alle som deltar på møtet 12. januar kl. 9-12 legger fram sin kommunes kommentarer i plenum, så det er fint om dere forbereder dere på det. 
Dere som ikke har mulighet til å delta på møtet kan sende kommentarer og innspill til marit.andersen.somby@tffk.no i forkant av møtet.   

Markering av 6. februar - Samisk uke 

Vi oppfordrer bibliotekene til å melde inn egne programposter og innslag som planlegges til samisk nasjonaldag/Samisk uke, så kan vi dele videre på Samisk bibliotektjeneste og på fylkesbibliotekets hjemmeside. På den måten kan det bli et stort og fyldig program og større synlighet omkring feiringa. Meld egne arrangement til Linda M. Tindholm: linda.tindholm@tffk.no.

Foreløpig program fra fylkesbiblioteket inkluderer strømmede foredrag av Ingjerd Tjelle om boka Internatliv og Kåre Rauø om Samiske røtter i Senja kommune. I tillegg får vi et gjensyn med Sigbjørn Skåden fra fjorårets program. Program og lenker til strømming legges ut på bloggen Samisk bibliotektjeneste. 

Digin og Bibliotek 24

Alle innholdsavtaler som bibliotekene har ønsket tilslutning til er nå registrert hos Digin. På Bibliotek24 kan du følge med på status for oppkobling mot de enkelte leverandørene, i tillegg til andre nyheter om digitale innholdstjenester i bibliotek. Abonner på nyhetsbrev fra Bibliotek24.  

Søk utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket 

Utviklingsmidlene skal gå til nyskapende prosjekter som krever en ekstra innsats for å utvikle nye tilbud, teste nye samarbeidsformer eller prøve ut nye metoder eller modeller. Søknadsfristen er 13. februar. Det er ikke planlagt nye felles utviklingsprosjekter for bibliotekene i Troms, men prosjektet for innkjøp av nytt biblioteksystem videreføres i 2023 Les mer om midlene på Nasjonalbibliotekets nettsider. 

Ny fordelingsnøkkel for kulturfondsett fra 1. januar 2023 

Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet har fordelt kulturfondbøkene til kommunene i tråd med Kulturrådets retningslinjer, basert på innbyggertallet i hver kommune. Informasjon om Kulturrådets innkjøpsordninger på Bibliotekutvikling.no.  

NBBK - Nordisk barnebokkonferanse

Nordisk barnebokkonferanse arrangeres i Stavanger 6.-8. februar. Har du ikke mulighet til å komme til Stavanger i februar så kan du kjøpe digitalt konferansepass som gir deg tilgang til store deler av programmet. Mandagens digitale program vil være gratis og åpent for alle. Oversikt over digitalt program for NBBK på Sølvbergets nettsider

Leser søker bok 

På vegne av Leser søker bok oppfordrer vi Bok til alle-bibliotekene i fylket til å svare på spørreundersøkelsen for 2022. Svarene er viktige for å vite hva nettverket trenger og hva som fungerer bra. Ta Leser søker bok-spørreundersøkelsen

Til toppen