Nyhetsbrev februar 2023

Her kan du lese nyhetsbrevet for februar.

Temamøter mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket 

Tema for møtet 21. februar er formidling. Arne-Harald Steilbu og Synnøve Baustad fra studiene Digital formidling og Aktiv formidling deler matnyttig og relevant stoff fra studiet og Margrethe Haslund vil fortelle om Nordreisa sitt hyllevandringsprosjekt. Det blir rom for spørsmål og samtale og til å dele egne formidlingserfaringer. Her finner dere lenke til møtet

Nytt biblioteksystem 

Vi er i sluttspurten av arbeidet med kravspesifikasjonen og detaljer for prisskjema. Mange parter er involvert og mye skal på plass, men vi regner med å sende ut kravspesifikasjonen i nærmeste framtid. 

Samenes nasjonaldag 

Vi tilbyr flere fysiske og digitale arrangementer som kan brukes av bibliotekene. Disse finner dere på nettsiden til Samisk bibliotektjeneste.  Sjekk gjerne flere ganger, bloggposten oppdateres etter hvert. Vi ønsker også at dere sender informasjon til Linda Tindholm om egne arrangement som vi kan legge på bloggen og deles på våre Facebooksider. 

Spillformidlingskurs del 2 

16. mars arrangeres kurs om formidling av spill i bibliotekene. Kurset holdes på Tromsø bibliotek med kursholdere fra Bibliogames. Kurset spanderes av Fif-prosjektet. Reise dekkes av bibliotekene. Les mer og meld din interesse for deltakelse. NB: kurset fordrer noe forkunnskap omkring dataspill og utstyr. 

Lesersørvisnettverket oppløses 

Takk til alle som har vært med å jobbe med lesersørvis! Nå stanser fylkesbiblioteket de faste nettverksmøtene, men kommer selvsagt til å følge opp Lesersørvis i vårt øvrige arbeid. Kjenner du ikke til metoden? Vi anbefaler lesersørviskurset på bibliotekutvikling.no. 
 Lesersørvis for barn blir også tema på Digitalt påfyll 2. mars.  

Vi har fortsatt en del eksemplar igjen av den nye boka Lesersørvis til barn. Ta kontakt med Marianne Finøen dersom dere ønsker flere bøker tilsendt. Kanskje vil dere dele med en skole som dere samarbeider godt med?  

Kulturfondstafetten del 2 

Kulturfondstafetten  utvider og skal lage filmer beregnet på brukere av biblioteket. Vi ønsker å finne noen motiverte bibliotekarer i Troms til å være med i produksjonen. Bøkene skal presenteres med bakgrunn i Lesersørvismetoden og det er en forutsetning at formidlerne har tatt Videobok-kurset. Det blir work-shops underveis med tips og hjelp til filmingen, og profesjonell hjelp til klipping i etterkant. Interessert i å være en del av dette i vår? Ta kontakt med Ellen Berg Larsen for mer informasjon. 

Bibliotek24  

Hva er Bibliotek24? Med prosjekt Digin har bibliotekene fått abonnement på en del nye digitale tjenester. Bibliotek24 har en nettside, hvor de markedsfører tjenestene. På nettsiden finnes nyheter og informasjon. Meld dere på nyhetsbrevet fra Bibliotek24.  

 Bibliotek24 blir tema på Digitalt påfyll 16. februar. Møtet markerer starten på at Bibliotek24 går fra å ha fylkeskontakter til å ha kontaktpersoner på hvert enkelt bibliotek. 20. februar vil alle biblioteksjefer(eller andre registrerte motta passord fra administrasjonsverktøyet ConsortiaManager. Fredag 24. februar 11.00-12.00 arrangeres kurs i bruk av løsningen. Påmelding til kurset i ConsortiaManager. 

Nettkurs om GDPR i folkebibliotek 

Aud Jorunn Hakestad har på oppdrag fra Rogaland fylkesbibliotek utviklet et kurs som gir ei innføring i personvern i bibliotek. E-læringskurset vil følges opp med flere digitale workshoper i løpet av våren 2023. Workshopene annonseres fortløpende i kalenderen på bibliotekutvikling.no.  

Nasjonalbiblioteket inviterer til konferanse om bibliotekenes framtid. 

Kan bibliotekene gjøre en innsats i kampen om korrekt kunnskap? Hvordan skal vi nå ut med informasjon om hva biblioteket kan gjøre? Hva skal bibliotekenes oppgaver være? Se program og påmelding på Nasjonalbibliotekets nettsider. 

Spørreundersøkelse om serieromanens plass i biblioteket 

Vi har tidligere sendt ut epost med en spørreundersøkelse i forbindelse med Vanja Øyrås` mastergrad om serieromanens plass i biblioteket. Har du ikke fått svart på den? Det er ennå tid, svarfrist 10.02.2023: Spørreundersøkelsen finner du her. 

 

 

 

 

 

 

Til toppen