Nyhetsbrev april 2023

Her kan du lese nyhetsbrevet for april.

Temamøter mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket 

Tirsdag 25. april inviterer vi til møte om kombinasjonsbibliotek. Dette er et tema vi har fått mange spørsmål om.  Finnes det noe nedfelt i lovverket, hvilke avtaler er gjort rundt om og hvordan sikrer man at skolen også bidrar? Dette er noe av det dere lurer på. Her finner dere lenke til møtet. 

Har dere ønsker for temamøtene framover? Meld til Trine Mellem.

Velkommen til vårens biblioteksjefmøte 

Velkommen til biblioteksjefmøte i Tromsø 19. og 20 april. Her finner dere program for dagene

Grenseløse muligheter – nytt biblioteksystem 

Nå er konkurransen endelig ute på anbud og frist for å levere tilbud er 24. mai. Vi har fått bekreftet at vi får midler fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet også i 2023. Hvis alt går etter planen, kan vi signere kontrakt i midten av oktober. Les mer om anskaffelsesprosessen.  

Handlingsplan til regional bibliotekplan vedtatt i fylkestinget 

Fylkestinget vedtok handlingsplan for 2023-2028 i sitt møte i mars. Her finner du både den regionale bibliotekplanen og handlingsplanen. 

Fjernlånet 

Det er ikke tilsatt noen i den ledige stillinga på fjernlånet ennå. Inntil videre har Ellen Berg Larsen ansvar for fjernlånsoppgaver som ligger til denne stillinga, også for Bibliotek 24. Finnmark fylkesbibliotek har ansvar for innkjøp av e-bøker. Ta kontakt med Trine Mellem hos oss ved eventuelle spørsmål om Bookbites. 

Kurs i shared reading flyttes til høsten 

Vi kommer tilbake med nye datoer så snart de er klare. Det er fortsatt mulig å melde seg som interessert, men vi kan ikke love alle plass. Spørsmål og tilbakemeldinger sendes Ellen Berg Larsen.  

PressReader åpnes for alle bibliotek 

Med god hjelp fra fylkesbibliotekene fikk Bibliotek24 muligheten til å åpne PressReader for alle landets bibliotek. Uavhengig av om dere har laget en avtale om innkjøp vil det nå være mulig å knytte seg til PressReader for 2023. Mer informasjon finner du her. 

Nasjonal kampanje for profilering av folkebibliotekene 

I forkant av valget i september samarbeider alle landets fylkeskommuner om en kampanje for å profilere folkebibliotekene. Kampanjen skal vise innbyggere og kommune- og fylkespolitikere hvordan bibliotekene bidrar til bedre folkehelse og sosial inkludering. To av folkebibliotekene i fylket får være med på utformingen gjennom to-tre digitale møter i løpet av april/mai.  Meld fra til Trine Mellem seinest mandag 17. april hvis ditt bibliotek vil være med.

Det blir digitalt avspark for kampanjen på Digitalt påfyll 25. mai klokken 09.00.   

Bibliotek24 inviterer til digital kick-off  

Bli bedre kjent med produkter og leverandører av digitalt innhold! Bibliotek24 inviterer til en arena der bibliotekansatte får introduksjon til de ulike tjenestene og hva de inneholder.  Følg sendingen på nett onsdag 12. april 10.00 til 12.00.  Vi oppfordrer alle til å abonnere på nyhetsbrevet til Bibliotek24

Kunnskapsorganisasjonsdagene 2023 

KORG-dagene 1. og 2. juni har også i år et godt og variert program. Fenomenbasert klassifikasjon, det nye i kunnskapsorganisering fra Finland, AI og kildekritikk og teknologien bak ChatGPT er noe av det deltakerne får høre om. I tillegg til nye system: Hidden, Keenious, Ebba og Deichmans systemskifte. Og nye programposter kommer til. Påmeldingsfrist 19. mai 2023. Se program og påmeldingsskjema.  

Bibliotekarforbundet tilbyr mentorprogram 

Bibliotekarforbundets mentorprogram er et tilbud både til ferske og mer erfarne bibliotekledere. Her legger de til rette for samtaler mellom to ledere på ulikt trinn i yrkeskarrieren, som møtes på jevnlig basis i løpet av året. Bibliotekledere i alle deler av sektoren kan delta. Nytt av året er at ordningen er rullerende. Det betyr at det ikke er en påmeldingsfrist, men at folk man melde seg når behovet oppstår. Mer informasjon om mentorordningen

Kulturfond-tidsskrift 

Husk at ordningen med gratis tidsskrift innbefatter en form for eksponering av disse, og i tillegg finnes det ekstra informasjon fra Tekstallmenningen på noen utgaver og artikler. Disse kan du få ved å melde deg på nyhetsbrev fra Tekstallmenningen

Nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge 

Barnebokinstituttet informerer om at det på nå er mulig å søke opptak til ettårig videreutdanning på deltid i samtidslitteratur for barn og unge. Søknadsfrist 15. mai. Les mer og søk opptak. 

Til toppen