Nyhetsbrev november 2022

Fylkesbiblioteket sender ut månedlige nyhetsbrev hvor vi informerer om våre tilbud og tjenester, og aktuell informasjon fra andre aktører på feltet. Her finner du nyhetsbrevet for november 2022.

November 2022

Etter biblioteksjefmøtet

Takk for gode dager sammen under biblioteksjefmøtet i Vadsø.  Finn referat og presentasjoner fra møtet under kalenderoppføringen på våre nettsider. Vi minner om at det ble bestemt at biblioteksjefmøtene blir 18.-19. april og 26.-27. september i 2023. Så dere Bibliotekets hjørne i oktober? Les nyhetssaken som var på trykk i Finnmarken 27. oktober her.  

Temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket.

Vi inviterer til temamøte mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket 15. november 08.30 med tema Nytt om lesersørvis. Se opptak av temamøtet om Bibliobattles som var 18. November. 

Infomøte om Digin – felles drift av digitale innholdstjenester 

Vi inviterer til infomøte for folkebibliotek i Finnmark om Digin mandag 21. november 08.30-09.30 

Digin er et nasjonalt prosjekt for utvikling av en plattform for felles drift og anskaffelse av digitale innholdstjenester og leveringen av disse, som f.eks. PressReader og Filmoteket. Hensikten er å forenkle prosessen med innkjøp av digitale tjenester og at kollektivt forhandlede avtaler gir bedre vilkår enn avtaler det enkelte bibliotek klarer å inngå alene. Kontaktpersoner for Digin i Finnmark er Joachim Bryde og Signe Fløystad Aune. Du kan lese mer om Digin her

Grenseløse muligheter – nytt biblioteksystem

På biblioteksjefmøtet ble det orientert om tilslutningsavtaler for bibliotek som skal delta i felles innkjøp om biblioteksystem. På grunn av forsinkelser knytta til de juridiske vurderingene fra fylkeskommunen, er disse dessverre enda ikke sendt til kommunene. Så snart avtalene er klare vil de ble oversendt, med svarfrist 30. desember 2022. 

Avslutningswebinar for folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0

Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 holder avslutningswebinar på Teams, den 23. november fra 10.00-14.00. Et spennende program er på plass, gå ikke glipp av dette! Kontakt Helga K. Pettersen for å få møteinnkalling i din kalender. Invitasjon kommer også på e-post til alle folkebibliotek i Troms og Finnmark. Se program og påmelding

Nyhuus-seminaret 28. november: Å dyrke fram et prosjekt 

Å jobbe med et prosjekt samtidig som man tar hånd om den daglige driften kan være krevende, og det er akkurat denne utfordringa årets Nyhuus-seminar tar for seg. Fylkesbibliotekets kunnskapsaktørprosjekt og Senja biblioteks prosjekt Studenttjenester i folkebibliotek er noe av det som står på programmet. Les mer og meld dere på innen 16. november. Seminaret blir også strømmet offentlig. 

Meld deg på IBBY Norsk barnebokforum

Er du bibliotekansatt i Finnmark og ønsker å se kompetansehevende foredrag om ny norsk og samisk litteratur for barn og unge? Senja bibliotek direktestrømmer årets fem IBBY-foredrag 8. desember til påmeldte deltakere. Ni bibliotek i Finnmark er allerede påmeldt. Påmeldte får også tilgang til opptak ut året. Vil du også være med? Meld deg på kostnadsfritt til Ida Zachariassen Sagberg innen 1. desember. Se program og boklister her. Mer om IBBY på våre nettsider

Universell utforming folkebibliotekenes nettsider – tilgjengelighetserklæring

I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 2023. Fylkesbiblioteket starter nå å jobbe med tilgjengelighetserklæringene til folkebibliotekenes nettsider. Joachim Bryde er kontaktperson i Finnmark

Har dere tips til hvordan bibliotekene kan rekruttere leseombud? 

Alle folkebibliotekene i fylket er bok til alle-bibliotek, men vi ser at det kan være vanskelig å rekruttere leseombud både her i nord og i resten av landet. Neste uke er det fylkeskontaktsamling for Leser søker bok-kontakter og der skal vi diskutere dette. Har noen av dere innspill, så send til Signe Fløystad Aune innen 10. november. Les om leseombudsordninga her

Barne- og ungdomsbokforum – Lesestart, evaluering 2022 og planlegging 2023

Barne- og ungdomsbokforum har årets siste møte 29. november fra 08.30-10.00. Møtet er digitalt, og åpent for alle bibliotekansatte i Troms og Finnmark som arbeider med barn og unge som målgruppe. Agenda og forslag til forarbeid er lagt ut i vår kalender. Les referat fra forrige møte om et vellykka samarbeid med skolen her

Arkivdagen 2022 – Skeive arkiver 

Fylkesbiblioteket markerer Arkivdagen 2022 den 11. november. Temaet i år er skeive arkiver. Vi løfter fram skeivtarkiv.no og skeiv historie i Nord Norge. Markeringen vil være både digitalt på våre plattformer, og fysisk ved Fylkesbiblioteket i Vadsø med en utstilling om den første «homoromanen» i Norge Odd Lyng (1924), av Altaværingen Alf Martin Jæger.  Vi produserer også digitale plakater til utskrift som vi tilbyr folkebibliotekene og andre som ønsker å markere arkivdagen med oss. Kontakt Sonja Siltala for mer informasjon. 

Oppgradering av nasjonalt lånekort 

Etter en gjennomgang av tjenesten nasjonalt lånekort, og i tråd med nasjonal bibliotekstrategi arbeider Nasjonalbiblioteket med å oppgradere lånekortet. Her er en gjennomgang og oppdatering på hva som skjer på dette området. Les mer på bibliotekutvikling.no 

Samisk litteraturfest i Tråante/Trondheim 5. november 

Sametingets bibliotek i samarbeid med Trondheim folkebibliotek og Trøndelag fylkesbibliotek inviterer til en heldag lørdag 5. november der blikket rettes mot samiske temaer innen både sakprosa, skjønnlitteratur og fortellertradisjoner. Se programmet her. 

Biblioteklederkonferansen 2022  

Nasjonalbibliotekets Biblioteklederkonferanse ble nylig avholdt med temaet Uforutsigbare tider. Fra Finnmark deltok biblioteksjef i Alta, Sonja-Kristin Granaas og fylkesbiblioteksjef Sunniva Knutsen.  Se program for konferansen her.  

Nye retningslinjer for fjernlån utarbeides 

Nasjonalbiblioteket er opptatt av resultatene i fjernlånsrapporten for Biblioteksøk, og vil utarbeide nye retningslinjer for fjernlån. Nasjonalbibliotekaren Aslak Sira Myhre løfter frem at bøkene har en verdi når de står tilgjengelig på hylla, og at et viktig førende prinsipp kan være at alle titler skal være tilgjengelig for alle som bor i landet, men ikke alle eksemplarer.  Les fjernlånsrapporten for Biblioteksøk her

Digitalt påfyll 

Nå er temaene for Digitalt påfyll fra Agder fylkesbibliotek lagt ut. 10. november presenteres Digitalarkivet. Husk at hvis du melder deg på, får du automatisk tilsendt opptak i etterkant.   

Ta nettbasert videreutdanning i aktiv formidling 

Vi minner om at du kan søke den nettbaserte videreutdanningen Aktiv formidling i folkebibliotek på OsloMet våren 2023. Ansatte i folkebibliotek prioriteres, men også VGS-bibliotekarer og andre interesserte er velkomne til å søke. Det nasjonale prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF) har gjort utviklingen av studiet mulig. Nytt av året er at dette studiet også inngår som en del av årsstudiet “Bibliotek- og informasjonsvitenskap” om det skulle være aktuelt for noen å utvide studiene ved en senere anledning. Søknadsskjema finner du her. Søknadsfrist er 1. desember. 

Til toppen