Nyhetsbrev mars 2022

Her kan du lese nyhetsbrevet for mars 2022.

DELING AV TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 
Som et ledd i å dele opp fylkeskommunen i henholdsvis Troms og Finnmark ble det på slutten av 2021 vedtatt ei funksjonsoppdeling. Fra februar 2022 er det etablert midlertidig administrativ organisering av de to enhetene Troms og Finnmark. Det medfører at fylkesbiblioteket fra nå er administrativt delt, men under felles politisk ledelse. Sunniva Knutsen og Birgit Larsen er leder for fylkesbiblioteket i henholdsvis Finnmark og Troms og ansvar for oppfølging av kommunene i de respektive nye fylkene er delt på de to enhetene. Fylkesbibliotekene vil likevel gjennomføre igangsatte felles prosjekter i samarbeid. Utad er fylkeskommunen fortsatt én politisk og juridisk enhet til 1.1.2024. 

TEMAMØTE MELLOM FOLKEBIBLIOTEKENE OG FYLKESBIBLIOTEKET 
Vi inviterer til temamøte tirsdag 15. mars klokka 08.30. Bjørn Kjetil Fredriksen fra Rogaland fylkesbibliotek vil dele sine erfaringer med innkjøp av nytt biblioteksystem. Hva er viktig for bibliotekene å kjenne til i dette arbeidet? 

BIBLIOTEKSJEFMØTET I ALTA 
Programmet er klart, og vi oppfordrer til å melde seg på snarest via påmeldingsskjemaet på nettsiden vår. 

NYE BIBLIOTEKSJEFER I TROMS OG FINNMARK 
Birgit W. Risan startet som biblioteksjef i Sør-Varanger 1. februar og Madelen Viken begynte i Loppa 1. mars. Andreas Løchen Wiig tok over som biblioteksjef i Lyngen 28. februar da Åse Hansen begynte som biblioteksjef i Sørreisa. Se oversikt over alle folkebibliotekene i Troms og Finnmark  

SØKNADSFRIST FOR ARBEIDSSTIPEND TIL FORFATTERE BOSATT I NORD-NORGE 15. MARS
De nordnorske fylkeskommunene lyser ut to arbeidsstipend til forfattere bosatt i Nord-Norge med søknadsfrist 15. mars 2022. Mer informasjon og søknadsskjema. 

GRENSELØSE MULIGHETER – SAMARBEID GJENNOM BIBLIOTEKSYSTEM 
Prosjektgruppa starter nå sitt arbeid og alle folkebibliotek blir invitert til regionvise innspillsmøter. Se vår nettside for mer informasjon om prosessen videre.  

OBS! OPPDATER LENKE TIL SLEKTSHISTORISKE KILDER I TROMS PÅ BIBLIOTEKETS NETTSIDER 
Det er mye nyttig informasjon i mikrofilmpostene, og alle lenker er frisket opp. Men de fleste av dere har lenket til den gamle og utdaterte siden fra deres nettsider. Vi ber dere bytte til denne lenken.  

SØKNAD TIL NASJONALBIBLIOTEKET 
Fylkesbiblioteket er med på søknad om NBs midler til å utvikle startpakken for samskaping og digitale verksted for bibliotek i anledning frivillighetens år. Søknaden er i samarbeid med Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark og Viken. 

ROM FOR KULTUR ØNSKER INNSPILL TIL TEMA PÅ FAGSEMINAR FOR KOMPETANSEHEVING 
Hva slags kompetanse trenger dere for å bygge gode rom og arenaer for kulturaktivitet? Meld inn behov for kompetanse som angår fysisk tilrettelegging og utbedring av lokaler for kunst og kulturaktiviteter. 

NYE VIDEOOMTALER AV KULTURFONDBØKER  
Det nå lagt ut flere videoomtaler av kulturfondbøker i kurset Kulturfondstafetten på bibliotekutvikling.no. Kulturfondstafetten er ett av tiltakene i prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF), som ti av fylkesbibliotekene er med på.  

DIGITALT PÅFYLL FOR BIBLIOTEKANSATTE 
Agder fylkesbiblioteket har utviklet konseptet som nå tas videre i prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek – som et tilbud til bibliotek i hele landet! Agder står fortsatt som redaktør for tilbudet, og tar imot ønsker og innspill om innhold. Vi legger arrangementene inn i vår kalender.  

Til toppen