Nyhetsbrev mai 2023

Her finner du nyhetsbrevet for mai 2023 fra Finnmark fylkesbibliotek. Vi ønsker deg en strålende mai-måned og håper på godvær rundt om i fylket. Kom mai, du skjønne milde! 

Referat fra biblioteksjefmøtet i Kirkenes

Takk for sist, og for innspillene til regional bibliotekplan for Finnmark. Les referat og se dokumenter fra biblioteksjefmøtet.

Temamøte mellom fylkesbiblioteket og folkebibliotekene

Tirsdag 16. mai inviterer vi til møte med seniorrådgiver Arne Gundersen fra Nasjonalbiblioteket om NBs utlysning av prosjektmidler. Det vil også bli eksempler fra bibliotek i fylket som har fått midler tidligere. Bli med på møtet 16. mai.

Kartlegging av aktivitetsnivå og ressursbehov

Spørreskjemaet er sendt til alle folkebibliotek i Finnmark for å kartlegge aktivitetsnivå og ressursbehov i folkebibliotekene. Svarfrist er fredag 18. mai. Ta kontakt med Mads Munkvold ved spørsmål.

Grenseløse muligheter, nytt biblioteksystem

Konkurransen om nytt biblioteksystem er nå publisert og leverandørene har frist til 30. mai 2023 med å levere et tilbud. Kontrakt om nytt biblioteksystem kan tegnes tidligst medio oktober. Se vår nettside om hva du som bibliotek bør gjøre nå. For å evaluere brukervennligheta til aktuelle biblioteksystem trenger vi noen ansatte som kan gjøre noen testoppgaver for oss. Er du interessert å teste, kontakt Signe Fløystad Aune.

Informasjonsmøte om Sommerles

Tirsdag 9. mai kl. 08:30-09:30 kan du være med på et informasjonsmøte om årets Sommerleskampanje. Vi ser på endringene i administrasjonsgrensesnittet, og har tid til samtale og spørsmål rundt kampanjen. Bli med på informasjonsmøtet 9. mai

Lansering av ny startpakke i samskaping

Vil du skape gode løsninger sammen med innbyggerne i kommunen din? På webinar 11. mai fra 10.00-10.45 får du en introduksjon til hvordan startpakken i samskaping kan brukes i praksis.

Teams-lenke til webinaret

Mer informasjon om lanseringen på bibliotekutvikling.no 

Avspark bibliotekkampanje – valg 2023

Alle fylkene samarbeider om en ny kampanje for å profilere folkebibliotekene i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 11. september 2023. Hovedtema for kampanjen er folkehelse og sosial inkludering, og målgruppa er innbyggere og politikere. Torsdag 25. mai fra 9.00 – 9.45 er dette tema på Digitalt påfyll. Få med deg presentasjon av kampanjen og tips til hvordan biblioteksektoren kan samarbeide for å spre kampanjen.

Bli med på digitalt påfyll om bibliotekkampanjen

Bibliotekets litteraturpris

Minner om Bibliotekets litteraturpris. Så langt er det 100 påmeldte bibliotek. Det var 200 i fjor, så vi håper på flere. Det vil bli mulig melde seg på etter fristen for bibliotek som ikke rekker det til 5. mai. I så fall kan de sende en e-post til post@biblioteketslitteraturpris.no.

Du finner podcaster, YouTube-klipp og annet formidlingsmateriell på Bibliotekets litteraturpris sin nettside.

Søk tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene hos Fritt Ord

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling med utgangspunkt i ny norsk sakprosa. Søkerne står fritt i valg av tema, titler og forfattere som skal formidles. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og samtaler på biblioteket. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2023 eller i løpet av 2024. Søknadsfrist: 11. august 2023.

Informasjon om tilskuddsordningen hos Fritt Ord

Meld deg på bransjetreff for litteraturmiljøet i Nord-Norge

Bibliotekansatte, forfattere, litteraturinstitusjoner og arrangører inviteres til bransjetreff for litteraturmiljøet i Nord-Norge, 30. juni og 1. juli i Harstad. Det dekkes ikke reise/opphold, men påmeldte deltakere får enkel lunsj begge dager. Bransjetreffet er ett av tiltakene i Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025. Foreløpig program er sendt ut på e-post. Kontakt Ida Zachariassen Sagberg om du ikke har mottatt program og invitasjon. Påmeldingsfrist er 21. mai.

Meld deg på her! 

Gratis nordisk forfattersamtale på skjerm i ditt bibliotek?

Gjennom vårt nordiske festivalsamarbeid har vi fått et godt tilbud til Finnmarks bibliotek. I juni arrangerer LiteratureXchange konferansen Kan litteraturen redde klimaet? med kjente nordiske forfattere på plakaten. Vil du ha et fysisk arrangement lokalt i perioden 10. juni – 18. juni kan du få tilgang til opptaket av konferansen, slik at du fritt kan vise hele eller deler av programmet i ditt bibliotek. Kanskje kan forfattersamtalen mellom norske Maja Lunde og grønlandske Jessie Kleemann være noe for ditt bibliotek? Det er gratis, og en god anledning til å øve på å lage en hyggelig lokal ramme rundt et digitalt arrangement. Send e-post til Ida Zachariassen Sagberg hvis dette er noe for deg.

Stimuleringsmidler lyst ut

Forfatter bosatt i Nord-Norge? Søk stimuleringsmidler til formidling, utvikling og reiser i tilknytning til skriveprosesser. Stimuleringsmidlene er ett av tiltakene i Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025. Frist: 14. mai 2023.

Søknadsskjema og informasjon om stimuleringsmidler

Nettstudie i samtidslitteratur for barn og unge Norsk barnebokinstitutt

Studiet er en videreutdanning tilpasset arbeidshverdagen til lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere. Dette er en helt nettbasert utdanning. Søknadsfrist 15.mai 2023
Les om studiet og søk her

Seminar om grønne bibliotek!

Torsdag 25. mai fra 09.30-16.00 er det seminar om grønne bibliotek på Kolben kulturhus i Kolbotn. En fin mulighet til å løfte temaet grønne bibliotek og diskutere hvordan vi kan styrke bibliotekenes arbeid med bærekraft. Seminaret arrangeres av Viken fylkesbibliotek i samarbeid med Nordre Follo bibliotek. Påmeldingsfristen er 11. mai. Deltakeravgiften er 600 kroner.

Meld deg på seminar om grønne bibliotek

Program for seminaret

 

Gi innspill til leselyststrategien 

Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer oss alle til å komme med innspill til leselyststrategien. Sjekk ut regjeringen.no for fem spørsmål de ønsker svar på. Frist for innspill er 26. mai. 

Til toppen