Nyhetsbrev juni 2023

Her finner du nyhetsbrevet for juni 2023 fra Finnmark fylkesbibliotek. Det blir det siste nyhetsbrevet før sommerferien. God sommer og lykke til med Sommerles!

Temamøter mellom fylkesbiblioteket og folkebibliotekene

  • 20. juni vil Elin Golten ved Vestland fylkesbibliotek presenterer funnene i sin doktoravhandling Folkebiblioteket som uavhengig møtestad og arena for offentleg samtale og debatt i en digital tid. Bli med på møtet 20. juni  
  • Se presentasjonen som Arne Gundersen fra Nasjonalbiblioteket holdt på møtet 16. mai om Nasjonalbibliotekets  tilskuddsordning.
  • Har dere ønsker for temamøtene framover? Meld til Mona Fonnes

Arbeidet med regional bibliotekplan

Oppdater deg på arbeidet med regional bibliotekplan, og noter deg viktige møtedatoer for høsten. Kontakt din leder og sørg for at de også er orientert om det som skjer framover.

Informasjon om arbeidet med regional bibliotekplan

Bibliotekmøte for alle bibliotekansatte

Til høsten blir det bibliotekmøte, og ikke bare biblioteksjefmøte, på Scandic Vadsø fra 25.sept.-27.sept. Denne gangen inviteres alle som jobber i bibliotek i Finnmark til møtet igjen. Det starter med fysiske regionmøter og avsluttes med bibliotekseminar. Spillformidling blir ett av hovedtemaene, her er det mye å lære!

Oppholdsutgifter for 1 person per kommune og vgs blir dekt.

Ny rådgiver: Honna Havas

Som rådgiver for privatarkiver i Finnmark er Honna Havas fylkeskoordinator for Finnmarksarkivene. I tillegg har hun ansvar for mottak, bevaring og formidling av privatarkiver på fylkesbiblioteket i vår lokalsamling Finmarksbiblioteket.

Nye datoer for Finnlitt er 25.-27. april 2024

Finnlitt – Finnmark internasjonale litteraturfestival er flyttet til 25.-27. april 2024, slik at festivalen ikke kolliderer med vinterferien. Du kan følge Finnlitt på Facebook og Instagram.

Mer om Finnlitt på Finnlitt.no

Ny startpakke i samskaping

Det er lansert ny startpakke i samskaping på bibliotekutvikling.no. Vil du skape gode løsninger og samarbeid med innbyggerne i din kommune? Ta nettkurset. Fikk du ikke med deg lanseringen 11. mai? Du kan se opptak av lanseringen på Rogaland fylkesbiblioteks YouTube-kanal.

Spørsmål? Ta kontakt med Mads Munkvold

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Sannhets- og forsoningskommisjonen la fram sin rapport for Stortinget 1. juni. Rapporten er på 758 sider inkludert vedlegg. Den kan bestilles fysisk til ditt bibliotek, eller lastes ned som pdf. Rapporten ble lest høyt på Nationaltheatret og det hele ble vist på NRK med tittelen Norge lytter. Dersom du vil høre deler av rapporten, har Siri K. Gaski ved Nasjonalbiblioteket lagd en nyttig oversikt over hva som leses når, og av hvem.

Arkivdagen 2023 på Unjárgga girjerájus - Nesseby bibliotek

7. juni fra 18.00-20.00 markeres Arkivdagen 2023. Årets tema er dyr og vi arrangerer et foredrag med Øystein Nilsen: «100 år med travhestkultur i Øst-Finnmark». Fotoarkivet viser bilder fra travmiljøet i Finnmark.

Arkivdagen 2023 på Unjárgga girjerájus - Nesseby bibliotek

Ledig studieplass på Digital formidling ved OsloMet 

Det er ledig studieplass på videreutdanningstilbudet Digital formidling ved OsloMet i høst, for ansatte i folkebibliotek i Troms og Finnmark. Kontakt Ellen Berg Larsen på fylkesbiblioteket så snart som mulig dersom du har spørsmål eller ønsker plass. Studieavgiften dekkes via prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek, så studentene betaler kun semesteravgift. 

Nasjonal kampanje for profilering av folkebibliotekene

Alle fylkene samarbeider om en kampanje for å profilere folkebibliotekene i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 11. september 2023. Hovedtema for kampanjen er folkehelse og sosial inkludering, og målgruppa er innbyggere og politikere. Planlagt start for kampanjen er 14. juni. Dere vil etter hvert få tilgang til både trykkefiler og digitale filer til bruk i biblioteket.

Tips og triks for å lage politisk debatt i bibliotek 2023  

Norsk Bibliotekforening ønsker å oppfordre til politiske debatter i bibliotek nå i forkant av høstens valg og har laget et informativt hefte med tips og triks.

Ny rapport viser manglende satsing på folkebibliotek i Norge

Som noen kanskje vet har rådgiverne Øystein Stabell og Marius Græsby i Innlandet jobbet med en statistikkrapport som har sett på utviklingen i norske folkebibliotek etter revidering av bibliotekloven i 2014. Det har også vært gjort en kartlegging i Innlandet som er skilt ut i en egen rapport. Begge rapportene kan leses på nettsiden til Innlandet fylkesbibliotek

Grenseløse muligheter, nytt biblioteksystem

9. mai ble det sendt ut brev om anskaffelsesprosessen til postmottak i alle kommunene som har tegnet tilslutningsavtale eller opsjon. Vi håper informasjonen er videreformidlet til alle biblioteksjefene, ellers må dere etterspørre den.  Prosjektgruppa er nå i gang med vurdering av tilbud, nærmere informasjon om tidsplan og implementering kommer.

Velkommen til bransjetreff 2023!

30. juni – 1. juli arrangerer vi årets bransjetreff for litteratur i Harstad under FINN. Bransjetreffet for litteraturmiljøet i landsdelen er ett av de årlige tiltakene i Litteraturstrategi for Nord-Norge. Fylkesbibliotekene i Nord-Norge inviterer til spennende program med aktuelle tema og faglig påfyll, samt utdeling av to arbeidsstipend til forfattere bosatt i landsdelen. Påmeldingsfristen er utløpt, men programmet er åpent. Stipendutdelingen og deler av programmet strømmes, nærmere informasjon kommer

Lykke til med Sommerles!

Nå er Sommerles i gang. Hvordan går det i ditt bibliotek? Del gjerne videre artikkelen fra Bibliotekets hjørne i sosiale medier. Har du spørsmål om Sommerles? Kontaktperson er Mona Fonnes. God sommer!

Til toppen