Nyhetsbrev januar 2023

Her finner du nyhetsbrevet for januar 2023. Vi ønsker alle et riktig godt nytt år – og takk for det gamle.

Planprogram på høring: Frist 30. januar 

Fylkesbiblioteket har sendt forslag til planprogram for regional bibliotekplan for Finnmark 2024-2036 til kommuner og andre aktører som er opptatt av bibliotekutvikling i Finnmark. Frist for tilbakemeldinger er satt til 30. januar.  Les forslaget til planprogram på postlisten til TFFK.

Meld deg på biblioteksjefmøte! 

Vårens biblioteksjefmøte for Finnmark blir 18. – 19. april i Kirkenes på Scandic. Vi dekker opphold for ett døgn, bibliotekene dekker reise til/fra Kirkenes. Programmet starter med lunsj 18. april og avsluttes etter lunsj 19. april. Fullt program deles i kalenderen på våre nettsider. Påmeldingsfristen er 31. januar 2023. 

Meld deg på biblioteksjefmøtet her. 

Grenseløse muligheter 

Fristen for å tegne tilslutningserklæring for innkjøp av nytt biblioteksystem er nå ute. Alle folkebibliotek i Troms og Finnmark med MikroMarc som biblioteksystem har slutta seg til fellesinnkjøpet. Vi arbeider nå for å få alt på plass til utlysning av anbudet og tar sikte på å ha det klart til slutten av måneden. 

Markering av 6. februar - Samisk uke  

Foreløpig program fra fylkesbiblioteket inkluderer strømmede foredrag av Ingjerd Tjelle om Internatliv og Kåre Rauø om Samiske røtter i Senja kommune. I tillegg får vi et gjensyn med Sigbjørn Skåden fra fjorårets program. Program og lenker til strømming legges ut på Samisk bibliotektjeneste. Fortell oss gjerne hva ditt bibliotek gjør i samisk uke. Vi deler videre på Samisk bibliotektjeneste og våre nettsider. Slik blir det et stort og fyldig program og større synlighet omkring feiringa. Meld inn dine arrangement til Signe Fløystad Aune.

Ny fordelingsnøkkel for kulturfondsett fra 1.1.23 

Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet har fordelt kulturfondbøkene til kommunene i tråd med Kulturrådets retningslinjer, basert på innbyggertallet i hver kommune. Informasjon om Kulturrådets innkjøpsordninger på Bibliotekutvikling.no.

Søk utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket! 

Utviklingsmidlene skal gå til nyskapende prosjekter som krever en ekstra innsats for å utvikle nye tilbud, teste nye samarbeidsformer eller prøve ut nye metoder eller modeller. Ta kontakt med oss på fylkesbiblioteket om du trenger støtte og veiledning med din søknad. Søknadsfristen er 13. februar.  Søk støtte til utvikling 2023.

NBBK – Nordisk barnebokkonferanse 

Nordisk barnebokkonferanse arrangeres i Stavanger 6.-8. februar. Har du ikke mulighet til å komme til Stavanger i februar så kan du kjøpe digitalt konferansepass som gir deg tilgang til store deler av programmet. Mandagens digitale program vil være gratis og åpent for alle. Oversikt over digitalt program for NBBK på Sølvbergets nettsider.

Temamøter mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket 

Vi inviterer til temamøte 17. januar klokka 08.30 med tema Litteraturstrategi for Nord-Norge. I vår nettsidekalender finner du mer informasjon om månedens temamøte.  I kalenderen kan du søke opp alle temamøter for året som kommer. Tema for møtene vil oppdateres der etter hvert som de er klare. Oversikt over temamøter i kalenderen.

Finsk bibliotektjeneste  

Har du finskspråklige lånere i kommunen din? Finsk bibliotektjeneste kjøper inn og stiller finskspråklig litteratur og annet materiale til disposisjon for andre bibliotek og enkeltlånere i hele landet. I 2022 sendte vi ut 16 depoter og mange fjernlån til kommuner i Norge. Informasjon om finsk bibliotektjeneste på våre nettsider.

Ny biblioteksjef i Hammerfest 

1.1.23 gikk Inger-Johanne Myrland inn i stillingen som biblioteksjef i Hammerfest. Vi ønsker velkommen og vil følge henne opp som ny biblioteksjef i Finnmark. Vi skal sørge for at hun blir invitert til møter og nettverkene i fylket vårt.

Leser søker bok 

På vegne av Leser søker bok oppfordrer vi Bok til alle-bibliotekene i fylket til å huske å svare på spørreundersøkelsen for 2022. Svarene er viktige for å vite hva nettverket trenger og hva dere (bibliotekene) synes fungerer bra. Ta Leser søker bok-spørreundersøkelsen.    

Digin og Bibliotek24 

Alle innholdsavtaler som bibliotekene har ønsket tilslutning til er nå registrert hos Digin. På Bibliotek24 kan du følge med på status for oppkobling mot de enkelte leverandørene, i tillegg til andre nyheter om digitale innholdstjenester i bibliotek.  

Abonner på nyhetsbrev fra Bibliotek24

Til toppen