Nyhetsbrev februar 2023

Her finner du nyhetsbrevet for februar 2023. Vi ønsker alle ei riktig god feiring av sámiid álbmotbeaivi – samenes nasjonaldag, 6. februar.

Sámiid álbmotbeaivi – Samenes nasjonaldag  

Vi tilbyr flere fysiske og digitale arrangementer som kan brukes av bibliotekene. Disse finner dere på nettsiden til Samisk bibliotektjeneste. Kanskje dere vil vise et arrangement på skjerm for deres lånere? Her er det muligheter dersom du ikke allerede har planlagt 6. februar. Send gjerne informasjon om hvordan dere markerer dagen, og bilder fra feiringa i ditt bibliotek, til Signe Fløystad Aune

Temamøter mellom folkebibliotekene og fylkesbiblioteket  

Vi inviterer til møte 21. februar om formidling. Arne-Harald Steilbu og Synnøve Baustad fra studiene Digital formidling og Aktiv formidling deler matnyttig og relevant stoff fra studiet og Margrethe Haslund vil fortelle om Nordreisas hyllevandringsprosjekt. Det blir rom for spørsmål og samtale og til å dele egne formidlingserfaringer. Møtelenke og informasjon om temamøtet.  

Regionmøtene for 2023 er lagt ut i kalenderen til fylkesbiblioteket 

Innkalling til regionmøter er sendt ut på e-post til biblioteklederne i Finnmark. Datoer og info finner du i kalenderen på nettsiden til fylkesbiblioteket. Første runde for 2023 starter i uke 7. 

Statistikkmøte for nye bibliotekledere 

Finnmark fylkesbibliotek setter opp møte for gjennomgang av Nasjonalbibliotekets statistikkskjema for folkebibliotek torsdag 09. februar kl. 09-10. Møtet er i hovedsak for nye bibliotekledere som ønsker gjennomgang og for andre som trenger det. Møtelenke og informasjon om statistikkmøtet

Universell utforming på folkebibliotekenes nettsider 

Fra 1. februar 2023 må alle offentlige virksomheter ha på plass en tilgjengelighetserklæring for nettsidene sine. Joachim har jobbet med universell utforming på nettsidene til folkebibliotekene, og tilgjengelighetserklæringen er nå å finne nederst på nettsidene. Den tilfredsstiller alle tidsfrister og krav til dokumentasjon. En kartlegging viser at nettsidene delvis er i samsvar med de nye kravene til universell utforming. Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket. Det er et godt resultat, og vi vil målrettet jobbe med å løse disse åtte avvikene nå fremover.  Du kan lese mer om universell utforming og tilgjengelighetserklæring på nettsidene til Tilsynet for universell utforming av IKT

Nytt biblioteksystem  

Vi er i sluttspurten med kravspesifikasjonen og detaljer for prisskjema. Det er mange parter som er involvert og mye som skal på plass, men vi regner med å sende ut kravspesifikasjonen i nærmeste framtid.  

Hvor mange Kulturfondsett trengs? 

Nordland fylkesbibliotek har kontaktet oss om et lite overskudd av KF-sett: 2 Voksen, 1 Oversatt og 4 Voksen tegneserier. Vi spør derfor: Er det noen bibliotek som kunne tenkt seg noe av dette? Svar til Mads Munkvold.

Lesersørvis til barn-håndbok på vei ut til bibliotekene 

Forrige måneds Bibliotekets hjørne i Finnmarken handlet om Lesersørvis til barn-håndboka. Der kunne dere lese at håndboka nå er på vei ut til folkebibliotekene i fylket. Dersom du ønsker flere bøker enn det du har fått tilsendt, ta kontakt med Ida Zachariassen Sagberg. Kanskje vil dere dele med en skole som dere samarbeider godt med?  

Lesersørvis for barn blir også tema på Digitalt påfyll 2. mars.   

Nordnorsk vårturné – stipendmottakere fra Litteraturstrategi for Nord-Norge 

Det gjenstår noen midler fra Nasjonalbiblioteket og prosjektet Sammen om nordnorsk litteratur, som nå er vedtatt brukt til forfatterturnéer i Nord-Norge. Det er ikke nok til at alle bibliotek i Finnmark får besøk, men vi får til en liten forfatterturné. Vil du ha besøk i ditt bibliotek av Irene Larsen eller Sissel Horndal i uke 17 (24.-29. april)? Ta kontakt med Ida Zachariassen Sagberg.  

Bibliotek24  

Med prosjekt Digin har bibliotekene fått abonnement på en del nye digitale tjenester.

Påmelding til kurset i ConsortiaManager.  

Lesersørvisnettverket oppløses 

Takk til alle som har vært med å jobbe med lesersørvis! Nå stanser fylkesbiblioteket de faste nettverksmøtene, men kommer selvsagt til å følge opp Lesersørvis i vårt øvrige arbeid. Kjenner du ikke til metoden? Vi anbefaler lesersørviskurset på bibliotekutvikling.no 

Nettkurs om GDPR i folkebibliotek  

Aud Jorunn Hakestad har på oppdrag fra Rogaland fylkesbibliotek utviklet et kurs som gir ei innføring i personvern i bibliotek. E-læringskurset vil følges opp med flere digitale workshoper i løpet av våren 2023. Workshopene annonseres fortløpende i kalenderen på bibliotekutvikling.no.   

Nasjonalbiblioteket inviterer til konferanse om bibliotekenes framtid 24.april.  

Kan bibliotekene gjøre en innsats i kampen om korrekt kunnskap? Hvordan skal vi nå ut med informasjon om hva biblioteket kan gjøre? Hva skal bibliotekenes oppgaver være? Se program og påmelding på Nasjonalbibliotekets nettsider.  Arrangementet strømmes.  

Spørreundersøkelse om serieromanens plass i biblioteket   

Vi har tidligere sendt ut epost med en spørreundersøkelse i forbindelse med Vanja Øyrås’ mastergrad om serieromanens plass i biblioteket. Har du ikke fått svart på den? Det er ennå tid, svarfrist 10. februar: Til spørreundersøkelsen  

Til toppen