Nyhetsbrev februar 2022

Her kan du lese nyhetsbrevet for februar 2022.

 

PÅMELDING TIL BIBLIOTEKSJEFMØTET 
Invitasjon med påmelding til biblioteksjefmøtet er sendt på e-post til alle biblioteksjefene i fylket. Påmeldingsfrist 1.mars. På dette biblioteksjefmøtet skal vi snakke sammen om prosjektene våre og om formidling. Velkommen til Alta! 

TEMAMØTER MELLOM FOLKEBIBLIOTEKENE OG FYLKESBIBLIOTEKET 

GRENSELØSE MULIGHETER – SAMARBEID GJENNOM BIBLIOTEKSYSTEM 
Fra nyttår har prosjektleder Sigrid Stangnes jobba med planlegging og kartlegging for oppstart av prosjektet. Målet er å få på plass et nytt biblioteksystem som gir mulighet for samarbeid mellom bibliotek, til det beste for brukerne og ansatte. Det vil ganske snart nedsettes ei prosjektgruppe som Nytt biblioteksystem vil også være en av hovedtemaene på biblioteksjefmøtet i april.  

MARKERING AV SAMENES NASJONALDAG 
Bloggen Samisk bibliotektjeneste gir god oversikt over tilbudene vi har fått laget til kampanjen. Bloggen lenker til vår YouTube- kanal hvor blant annet filmene med eventyrstund og kåserier ligger.  Bildespillene har ingen tidsbegrensning og kan brukes fritt.  Disse er også laget i 4:9-format som kan brukes på storskjermer. Kontakt: edel.olsen@tffk.no eller linda.m.tindholm@tffk.no så sender vi dem på e-post.  Bloggen oppdateres fortløpende, bare følg med.  Bloggen har i tillegg oversikt over mange andre gode ressurser for markering av dagen.   

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR 2.0 
Kursrekken for folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 er i gang! Informasjon om prosjektet og aktivitetsplan ligger på våre nettsider.   

KURS I SHARED READING 
20. – 22. april arrangeres leselederkurs i metoden Shared reading for bibliotekarer i Troms og Finnmark. Kurset er digitalt og ledes av to erfarne kursholdere; Kari Hortman og Kirsten Muhle. Har du lyst til å delta? Send en epost med en kort begrunnelse og noen tanker om hvordan du ønsker å bruke metoden i eget bibliotek/lokalsamfunn til ellen.larsen@tffk.no 

BARNE- OG UNGDOMSBOKFORUM 
Se oppdatert møteplan for 2022. Møtene er åpne for alle interesserte bibliotekansatte i fylket. Kontakt ida.sagberg@tffk.no for invitasjon til ett eller flere møter, eller referat/ressurser fra tidligere møter. 

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022  
Har ditt bibliotek samarbeidsprosjekter med frivilligheten eller planer om dette? Send noen ord til sunniva.knutsen@tffk.no. Fylkeskommunen ønsker en oversikt over hvilke bibliotek som har frivilligprosjekter og vil synliggjøre frivilligheten i bibliotekene gjennom året. På fylkeskommunens side om Frivillighetens år er det lenker til mer info om året, hvor man kan få tak i materiell mm.  

PROSJEKTSEMINAR 
Planlegger du å søke om prosjektmidler eller skal du lede et prosjekt? Eirik Soleglad fra Viken fylkeskommune har holdt et inspirerende og godt foredrag med konkrete og gode tips til hvordan lede et prosjekt og hvordan oppnå gode gevinster gjennom en godt planlagt prosjektorganisering.  

LESER SØKER BOK 
Leser søker bok har sendt ut sin årlige spørreundersøkelse til alle folkebibliotekene. Både de og vi oppfordrer dere alle til å svare på den. Det er viktig med tilbakemeldinger sjøl om det har vært liten aktivitet. 

INNKJØPSORDNINGEN FOR SPILL I BIBLIOTEKET 
Vi minner om søknadsfrist 8. februar for å søke NFI om tilskudd til arrangementer for formidling av dataspill.  Disse åtte nye spillene ble kjøpt inn i november. 

Til toppen