Nyhetsbrev august 2023

Her finner du nyhetsbrevet for august 2023 fra Finnmark fylkesbibliotek. Velkommen tilbake til hverdagen, vi ønsker alle en fin seinsommer!

Temamøte 22.august

22. august blir det et eget temamøte for bibliotekene i Finnmark om regional bibliotekplan. Fylkesbiblioteket har utarbeidet forslag til mål og strategier for Regional bibliotekplan for Finnmark. Les, møt opp på temamøtet 22. august og gi deres tilbakemeldinger og innspill. Vær både kritisk og løsningsorientert.

Mer om temamøtet 22. august

 

Husk å melde dere på bibliotekkonferansen!

Minner om bibliotekkonferansen i Vadsø 25. - 27. september. Påmeldingsfristen er 17. august.

Fyll ut påmeldingsskjema Mer om bibliotekkonferansen

Kulturrådets skolebibliotekordning – en mulighet for noen i Finnmark?!

Kulturrådets skolebibliotekordning for grunnskolen har eksistert i fire år som forsøksordning, og blir nå ei permanent ordning i Kulturrådet. Skolene søker selv, og søknadene trenger ikke være veldig omfattende. Vi oppfordrer deg til å videresende informasjonen til skolene i kommunen. Kontaktperson for ordninga er Hege Langballe Andersen hos Kulturdirektoratet.

Søknadsfrist er 20. september!

Informasjon om ordninga og hvordan man søker 

 

Søk midler til formidling av norsk, ny sakprosa

Minner om søknadsfrist 11. august. Nå kan folkebibliotek søke midler fra Fritt ord for å formidle norsk, ny sakprosa. Les mer på Fritt ords nettsider. 

Nye retningslinjer for fjernlån

Nasjonalbiblioteket har revidert de nasjonale retningslinjer for fjernlån.

Ni ting du må vite om fjernlån

IBBY – strømmet arrangement

IBBY Norsk barnebokforum er utmerket kompetanseheving for deg som jobber med barn og ungdom. Fylkesbiblioteket tilbyr i samarbeid med Senja bibliotek og IBBY et arrangement om årets barne- og ungdomsbøker. Arrangementet kan strømmes direkte eller ses i opptak kostnadsfritt for alle bibliotekene i Troms og Finnmark. Opptaket blir tilgjengelig i tre uker fra 8. desember. Informasjon om påmelding kommer. Ta kontakt med Ida Zachariassen Sagberg om du har spørsmål.

Informasjon om IBBY på fylkesbibliotekets nettsider

Kunnskapsaktør-kurs

Fylkesbiblioteket planlegger å arrangere flere digitale kurs i 2023 og 2024 for kompetanseheving innen tema kunnskapsaktør. Er det bestemte søketjenester, databaser eller tema du ønsker at vi tar tak i på kursene? Send en e-post til Mona Fonnes med ønsker og tips.

Bli med på Lesetimen 8.september!

Torsdag 8. september går den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter av stabelen. Dagen markeres med en lesetime, eller Lesetimen/Read Hour. Dette er en lavterskel markering som enkelt kan gjennomføres i ditt bibliotek.

Mer om Lesetimen/Read Hour i fylkesbibliotekets kalender

Foreningen !les og Leser søker bok markerer dagen 

Mer om FNs Internasjonale dag for lese- og skriveferdighet.

Base bibliotek

Alle bibliotek er selv ansvarlig for å oppdatere sin informasjon i Base bibliotek. Der ligger informasjon som er viktig for andre bibliotek og tjenester, som adresse, nettside, kontaktinformasjon, organisasjonsnummer og navn på biblioteksjef. Les mer om, og logg inn i Base bibliotek

Avlevere bøker til Depotbiblioteket?

Skal biblioteket kassere bøker dere tror Depotbiblioteket er interessert i? Finn ut om de vil ha boka ved å benytte tjenesten Jatakk.

Nasjonale bibliotekdager

Norsk Bibliotekforening har tidligere markert Nasjonal bibliotekdag 1. september. I 2023 vil de markere bibliotekene en hel uke, fra 28. august til 3. september. Les mer og få forslag til hvordan ditt bibliotek kan markere.

Nasjonalbiblioteket inviterer til årets biblioteklederkonferanse 18. og 19. oktober

Den røde tråden i årets konferanse er drivkrefter. Hva kjennetegner mennesker som er proppfulle av visjoner, pågangsmot, kunnskap og lidenskap? De som har en drivkraft i seg til å søke svar og resultater? Og hvilke drivkrefter i samfunnet påvirker og utfordrer oss til å tenke annerledes eller nytt? Nå er årets program klart og påmeldingen åpnet.

Bibliobattles 2023

Bibliogames er i gang med å planlegge Bibliobattles til høsten, denne gangen med større kapasitet og mulighet for flere bibliotek å være med. Deltagelse er gratis for alle bibliotek, og det kreves ikke mer enn markedsføring på høsten. Kontaktperson på fylkesbiblioteket er Mads Munkvold. Kontakt Daniel Kjellsen Lier hos Bibliogames for praktisk informasjon om Bibliobattles.

Bibliogames’ informasjon til bibliotekarer 

Artikkel fra fjorårets Bibliobattles i Troms og Finnmark 

Alt sammen - på biblioteket!

Kampanjen er i gang og går fram til og med 11. september. Vi har delt bilder fra kampanjen fra vår Facebook-side. Del gjerne videre, eller opprett egne innlegg med materiell fra kampanjen.

Om Alt sammen på biblioteket

Til toppen