Nyhetsbrev august 2022

Her kan du lese nyhetsbrevet for august 2022

HVA SKJER I HØST?

Gå ikke glipp av høstens biblioteksjefmøte. Møtet blir i Vadsø 11.–12. oktober. Husk å melde deg på! Påmeldingsfrist er 2. september. Påmeldingsskjema.

Har du bilder fra Neiden og omegn? Fylkesbibliotekets fotoarkiv, Neiden helselag og Neiden kirkeforening arrangerer møte torsdag 18. august på Neidenkroa.

Vi nevner også B&U-forum om shared reading, Senja biblioteks seminar Studenten og folkebiblioteket og KAT 2.0s samlingsutviklingsseminar i Hammerfest. Se vår kalender for full oversikt. 

SPILLFORMIDLING

I høst arrangeres et felles digitalt kurs om spillformidling for bibliotekansatte i Troms og Finnmark, som del av spillformidling i FiF. Kurset holdes 23. september kl 10.00-14.00, av Bibliogames. Meld deg på innen 9. september. 

Avhengig av påmelding vil det i fortsettelsen arrangeres to fysiske kurs om spill-arrangement, ett i Troms og ett i Finnmark. Sted og dato kommer. 

BIBLIOTEKET SOM SAMSKAPER: DIGITALE KURS

Meld deg på høstens digitale samlinger  om hvordan biblioteket kan samskape med frivilligheten i sin kommune. Påmeldingsfristen for samlingene er 24. august.

Nysgjerrig på om dette er noe for ditt bibliotek? Bli med på uforpliktende introduksjonssamling på fredag 26. August 08.30-11.30. Påmeldingsfrist er 19. august.  

TEMAMØTER MELLOM FOLKEBIBLIOTEKENE OG FYLKESBIBLIOTEKET

 

GRENSELØSE MULIGHETER – NYTT BIBLIOTEKSYSTEM  

Prosjektet går nå over i neste fase der innspillene vi har fått skal konkretiseres i en kravspesifikasjon. Målet er at denne skal være ferdig til årsskiftet. Vi har oppdatert nettsiden med datoer for høstens aktiviteter.

NY PLAN FOR BIBLIOTEKUTVIKLING I FINNMARK 

Vi går i gang med planprosess, og vil med dette melde det som sak på høstens regionmøter og biblioteksjefmøtet i Vadsø.  

NYE BIBLIOTEKSJEFER

Dag-Rune Vellene vikarierer som biblioteksjef i Sør-Varanger ut mars 2023. Jonas Sjölund er ny biblioteksjef i Loppa og Espen Høybakken er ny biblioteksjef i Porsanger. Velkommen! 

NASJONAL BIBLIOTEKDAG 1. SEPTEMBER 

Markeringen av dagen er en gylden anledning til å synliggjøre biblioteket for politikere og andre. Markedsfør biblioteket og alle tilbudene som finnes! Se referat fra vårt møte 24. mai. (PDF, 263 kB) Ta kontakt med oss hvis det er noe vi kan bidra med. Masse lykke til med dagen! 

PRESSREADER 

Fylkestinget bevilget midlertidige midler til fylkeskommunenes tjenestetilbud til flyktninger, og det kom midler til innkjøp av PressReader til alle folkebibliotekene i Finnmark i ett år. Joachim koordinerer innkjøp.  

LÅNETID OG ANTALL LÅN E-BØKER 

I forbindelse med ny versjon av BookBites høsten -21, mistet konsortiet admin-tilgang til alle bibliotekene i fylket. Denne tilgangen er nå på plass igjen. I denne prosessen gikk innstillingene for antall lån og lånetider tapt. Disse er nå rettet opp, slik at alle bibliotek i Troms og Finnmark har de samme innstillingene for antall lån og lånetid for e-bøker og e-lydbøker.  

BOOKBITES-KAMPANJE FOR UNGDOM  

For å øke bruken av BookBites blant unge i alderen 15 – 20 år lanseres en nasjonal markedsføringskampanje 15. september. Reklamebyrået BRUNCH Oslo har utarbeidet kampanjen i samarbeid med Biblioteksentralen og fylkesbibliotekene.   

NASJONALBIBLIOTEKET LYSER UT MIDLER TIL AKTIV FORMIDLING  

Nasjonalbibliotekets søknadsskjema til midler for aktiv formidling åpner midt i august. Søknadsfristen er 10. oktober. 20. september arrangerer Nasjonalbiblioteket seminar om søknadsskriving

KULTURRÅDET ETABLERER NY MODELL FOR INNKJØP AV TIDSSKRIFT TIL BIBLIOTEKENE  

Den nye modellen skal gjøre det lettere å spre tidsskriftene til nye lesere, samtidig som bibliotekene kan abonnere kostnadsfritt. Ny modell vil gjelde fra høsten. Søknadsfristen er 2. september 2022. Det vil arrangeres et informasjonsmøte om endringene den 18.  august. Tid og sted for møtet og informasjon om søknadsprosessen kommer 

FRITT ORD LYSER UT MIDLER TIL LITTERATURFORMIDLING I BIBLIOTEKENE  

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om flukt. Søknadsfristen er 26. august. 

STARTPAKKE FOR MERÅPNE BIBLIOTEK 

Startpakken for meråpne bibliotek er nå tilgjengelig. Kurset skal være et verktøy som gjør det enklere for bibliotekledere å komme i gang med arbeidsprosessen for å gjøre nye bibliotek meråpne.

NYE VIDEOBOKTIPS I KULTURFONDSTAFETTEN  

Nå har det kommet enda flere videoboktips med nye kulturfondbøker. Sjekk ut kurset og bli kjent med nye bøker du allerede har i samlingen i nettkurset på Bibliotekutvikling.no  

LILLESTRØM KOMMUNE INVITERER TIL KULTURKONFERANSE 

Lillestrøm kommune arrangerer en fysisk, landsdekkende kulturkonferanse den 30. august. Fylkesbibliotekenes fellesprosjekt FIF (Formidlingskompetanse i folkebibliotek) er medarrangør, og Lesersørvis til barn presenteres. Se mer informasjon og program for konferansen.   

SEMINAR OM FOTOETIKK OG PRIMUS-WORKSHOP

Samisk Museumslag og Norges museumsforbund arrangerer et todagers seminar om fotoetikk knytta til bruk av samiske bilder i Kirkenes, 30.-31. august. Evy Andersen fra fylkesbibliotekets fotoarkiv holder presentasjon om sitt arbeid med samiske fotoutstillinger, og deltar i panelsamtale. Etter seminaret arrangeres Primus-workshop 1.–2. september der fotoarkivets Sonja Siltala og Evy Andersen, i tillegg til Claus A. Pettersen fra fylkesbibliotekets privatarkiv/Tana museum, holder hvert sitt innlegg.

Til toppen