Nyhetsbrev april 2023

Her finner du nyhetsbrevet for april 2023. Riktig god påske!

Regional bibliotekplan 2024-2036 - forberedelse til biblioteksjefmøtet 

Vi skal nå lage den beste bibliotekplanen, for vårt fylke. Sammen skal vi bli enige om felles mål for biblioteksektoren i Finnmark. Vi skal derfor ha gruppearbeid på biblioteksjefmøtet om mål og tiltak for bibliotekene i Finnmark. Det sendes ut et informasjonsskriv til bibliotekene før gruppearbeid og dere kan finne fylkestingets vedtatte plandokumenter her. Disse er bra å lese i forkant. 

Vi gleder oss til å jobbe sammen om planen på biblioteksjefmøtet i Kirkenes

Profilering av folkebibliotekene - ny kampanje 

Alle fylkene samarbeider om en ny kampanje for å profilere folkebibliotekene i forkant av valget i september. Hovedtema er folkehelse og sosial inkludering, og målgruppa er innbyggere og politikere. Etter at ide og konsept er skissert inviteres to folkebibliotek fra hvert fylke til  2-3 digitale møter for å sikre at kampanjen treffer. Vil du være med i en sånn referansegruppe? Send mail til Sunniva innen 12.april.  

Det blir digitalt avspark/kick off på Digitalt påfyll 25. mai kl. 9.00 – 9.45.  

Nordnorsk vårturné – stipendmottakere fra Litteraturstrategi for Nord-Norge 

Irene Larsen og Sissel Horndal besøker bibliotekene Alta, Kautokeino, Karasjok, Porsanger og Måsøy mellom 24. og 28. april. Turneen gjennomføres med midler fra Nasjonalbiblioteket, Finnmark fylkesbibliotek og Sametingets bibliotek. Vi ønsker god tur og lykke til med arrangementene. 

Bibliotek24 inviterer til digital kickoff 

Bli bedre kjent med produkter og leverandører av digitalt innhold! Bibliotek24 introduserer de ulike tjenestene og hva de inneholder.  Du kan følge sendingen på Viken fylkeskommunes nett-TV, onsdag 12. april kl. 10:00-12:00  

I disse dager trykkes en strategi for Bibliotek24 som har blitt utarbeidet i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Catch. Den vil bli sendt ut til bibliotekene så fort som mulig, men den finnes også digitalt på Bibliotek24.no. 

Oppfordrer for øvrig alle å melde seg på nyhetsbrevet til Bibliotek24. 

Innbyggertorg – erfaringer fra andre kommuner 

På vegne av prosjektet «Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg» videreformidler vi invitasjon til fysisk fagsamling i Mysen Innbyggertorg og bibliotek onsdag 19. april. Her er lenke til påmelding. 

Deichman stenger fjernlån og innlån midlertidig

Deichman stenger fjernlånet og innlånet midlertidig fra mandag 13. mars på grunn av overgang til nytt biblioteksystem. Planlagt gjenåpning av fjernlån og innlån er satt til 17. april.

Pensumlitteratur ikke lenger tilgjengelig i Nettbiblioteket 

Fra og med 22. mars 2023 vil ikke lenger litteratur som er pensum ved landets høgskoler og universitet være tilgjengelige digitalt i Nettbiblioteket. Begrensingen gjelder kun for brukere som må søke om tilgang.  

Begrensingen gjelder pensumlitteratur uavhengig av om og hvor man er student. Ordningen justeres i takt med gjeldende pensumlister. Materialet det gjelder vil være merket i Nettbiblioteket. Du kan lese mer om hvorfor i nyhetsartikkelen i Bibliotekutvikling.no

Til toppen