Nyhetsbrev april 2022

Her kan du lese nyhetsbrevet for april 2022.

TEMAMØTE MELLOM FOLKEBIBLIOTEKENE OG FYLKESBIBLIOTEKET 
Vi inviterer til temamøte tirsdag 19. april klokka 08.30 om hvordan bibliotekene kan gi et best mulig tilbud til de ukrainske flyktningene som kommer til landet. Vi har laget denne nettsidesaken om temaet, kanskje noen av dere har tips til andre ressurser vi kan dele. Innledere fra noen av folkebibliotekene.  

BIBLIOTEKSJEFMØTET 
Vi ser frem til å møte dere i Alta 26. og 27. april. Programmet finner dere her. 

GRENSELØSE MULIGHETER – SAMARBEID GJENNOM BIBLIOTEKSYSTEM 
Vi gjennomfører regionale innspillsmøter med folkebibliotek og skolebibliotek i april og mai. Vi ber alle biblioteksjefene om å orientere sin leder om prosjektet. Se vår hjemmeside for hva vi ønsker at du skal ta opp, og mer informasjon om framdrift. 

FJERNLÅN I PÅSKEN 
Fjernlånsavdelingene er ikke betjent 11. - 13. april. 

SHARED READING KURS 20-22 APRIL 
Vi har én plass igjen på kurset. Vi oppfordrer særlig bibliotekansatte i Finnmark til å hive seg med. Har du lyst på en lavterskel-inngang til å dele litteratur med brukerne dine? Prøv det ut med å delta på et tre dagers digitalt kurs med gode kursholdere. Sterkt anbefalt av de som har tatt kurset og forsøkt seg med lesegrupper i bibliotekene. Vestfold og Telemark fylkesbibliotek har laget en informasjonsfilm om Shared Reading til fri bruk.  

BRANSJETREFF FOR LITTERATUR I HARSTAD 27.-28. JUNI 
Det blir bransjetreff under Festspillene i Nord-Norge i år også, og vi oppfordrer bibliotekbransjen til å sette av dagene. Nærmere program og påmelding kommer, men vi kan melde at det blir både utdeling av forfatterstipend, foredrag, work-shops og muligheter for å mingle med bransjen. Mandagskvelden blir det Litterær vår fra Forfattersentrum med Kritisk kvartett, forfattersamtale og opplesning. Vi dekker én overnatting og deler av reisekostnader for ansatte i folkebibliotek. 

OM BIBSTAT  
Troms og Finnmark har sluttet seg til Bibstat. Bibstat har gjort statistikk som er levert til Nasjonalbiblioteket søkbar og tilgjengelig på en brukervennlig måte. Her er det mulig å sammenligne egen kommune med andre, både med landsgjennomsnitt og med andre kommuner som er sammenlignbare med tanke på folketall eller KOSTRA. 

For Finnmark 

NY RÅDGIVER I VADSØ  
Signe Marie Fløystad Aune har ansvar for bibliotekdelen av Finmarksbiblioteket og vil ellers inngå i regional bibliotekutvikling og oppføling av kommunene i Finnmark. Hun er tilgjengelig på signe.aune@tffk.no og 78 96 43 67 og blir å møte på biblioteksjefmøtet i Alta.  

NY BIBLIOTEKSJEF 
Monica Glenna er konstituert biblioteksjef i Måsøy kommune. Loppa kommune lyser ut biblioteksjefstillingen på nytt. 

PRESSREADER 
Finnmark fylkesbibliotek har fremmet behov for PressReader, og avventer økonomisk bevilgning før vi kan inngå nytt abonnement. Oppdatering vil komme. 

For Troms 

PRESSREADER  
Troms fylkesbibliotek har inngått abonnement på PressReader for folkebibliotekene i Troms i forbindelse med at vi mottar flykninger fra Ukraina. Tjenesten skal være tilgjengelig fra folkebibliotekene.  Vi har bedt om å få markedsføringsmateriell, og vi regner med at dere vil gjøre PressReader kjent på hjemmesidene og i biblioteket. 

BOK- OG KULTURBUSSEN I SØR-TROMS FYLLER 20 ÅR 
Bok- og kulturbussen fyller 20 år og feirer dette 22. april med is, konserter, forfattermøte og ny dekor. 

Informasjon fra andre 

NORDISK SKOLEBIBLIOTEKKONFERANSE I JUNI 
Universitetet i Agder arrangerer nordisk skolebibliotekkonferanse i Kristiansand 1. og 2. juni. 

BOOKBITES SKOLE 
Biblioteksentralen prøver ut BookBites Skole i Tønsberg, et samarbeidsprosjekt mellom bibliotek og skole. I løpet av 2022 vil alle kommuner få tilbud om BookBites Skole. Les mer om dette, du finner påmelding til nyhetsbrev for oppdatert informasjon helt nederst på siden.  

Til toppen