Temamøter med folkebibliotekene

Fylkesbiblioteket inviterer folkebibliotekene til faglige møter på Teams én gang i måneden. 

Tema på møtene bestemmes av fylkesbiblioteket. Bibliotekene oppfordres til å melde inn ønsker. Møtene holdes tredje tirsdag hver måned fra 08.30 til 09.30. 

Blant temaene som har vært tatt opp er koronasituasjonen, biblioteket som samskaper, fysiske arrangement rundt digitalt innhold, rapport fra lederutviklingsprogrammet og BookBites og økonomi. 

Til toppen