Læringsnettverk Lesersørvis

Lesersørvis hjelper bibliotekarer med å gi bedre bokanbefalinger til lånerne. Læringsnettverket for lesersørvis i fylket møtes jevnlig og jobber med metoden sammen. 

Læringsnettverket bygger opp en sterk lese- og formidlingskultur blant bibliotekansatte. Nettverket skal ha to til fire møter i året. Målet for nettverket er todelt:  

  • Gi lånere i fylket nye, gode leseopplevelser 
  • Fremheve nordnorsk litteratur og kulturfondbøker  

Historie 

I Finnmark fylke startet læringsnettverket for lesersørvis i 2018. Fylkesbiblioteket arrangerte et halvdagskurs i metoden, og læringsnettverket møttes jevnlig og produserte brosjyrer, primært med nordnorske bøker.  

Da nettkurset i lesersørvis ble lansert i slutten av 2020 satte fylkesbiblioteket opp kurssamlinger hvor 37 bibliotekansatte i hele fylket deltok. I kjølvannet av dette startet læringsnettverket for bibliotekansatte opp igjen i hele fylket.  

Læringsnettverket produserer bokbeskrivelser som brukes i formidling på nett og i brosjyrer i hele landet.

Brosjyrer laget av læringsnettverket

Bøker om bærekraftsmål (PDF, 3 MB)

Forskningsdagene 2020. Boktips som berører hjernen  (PDF, 776 kB)

Krim og spenning fra nord  (PDF, 474 kB) 

Nordnorsk ungdomslitteratur (PDF, 2 MB)

Nordnorske romaner (PDF, 4 MB)

Romaner med handling i Nord-Norge  (PDF, 4 MB)

Skatter på skjermen. Nordnorske bøker på nettbiblioteket (PDF, 4 MB)

 

Lenker

Til toppen