Temaer til informasjon og diskusjon - Biblioteksjefmøte høst 2021

Vi samkjører datoer for møter, kurs, konferanser m.m. 

 • Avtale datoer for nye felles møter, som Biblioteksjefmøter vår og høst 
 • Faste møtepunkter med fylkesbiblioteket. (Regionmøter inngår ikke i denne dialogen) 
 • Sommerles og mulig turné/strømming i uke 34 og uke 37 
 • Om strømming 
 • Grenseløse muligheter 
 • Kampanjer/fellesmarkeringer  
 • Nordnorsk litteratur/litteraturstrategien.   
 • Shared reading 
 • Lesersørvis  
 • Samskaping  
 • 23 ting om formidling på nett  
 • Lesersørvis fellessamlinger   
 • Aktuelt å gjennomføre ny runde med Lederutviklingsstudiet?  
 • IBBY  
 • B&U-forum 
 • Eventuelt 

 

Til toppen