Skoletjenestens opplegg ved besøk på foreldremøter

Synnøve Baustad, bibliotekfaglig leder og Susanne Baumgärtel, skoletjenesten ved Tromsø bibliotek og byarkiv.  Kort presentasjon av opplegget som de bruker på foreldremøtene.

Vi inviterer oss selv til foreldremøter i 2. klasse og tilbyr et opplegg om høytlesing. Opplegget tar 30 minutter, og vi ber om å få være første post på programmet, slik at vi kan gå når vi er ferdige. Vi bruker å være to ansatte fra biblioteket, men det går fint å være en også.

Selve ppten er delt i to. I første del sier vi kort om hvorfor lesing og høytlesing av lengre tekster er viktig. Vi tar utgangspunkt i en fagartikkel, avisartikkel eller liknende som underbygger det vi sier. Vi har også med et lysbilde om lesingens betydning for utvikling av hjernen, spesielt hos barn.  Deretter sier vi punktvis hvorfor høytlesing er viktig, og hvordan man kan lese høyt. Totalt tar dette 10-15 minutter.

Andre del er selve bokpresentasjonen. Vi har også med litteraturliste med de samme bøkene, som foreldrene får med seg. Disse listene ser vi foreldrene bruker når de kommer til biblioteket i ettertid. 

Lenker til presentasjonen og litteraturlisten sånn som vi har hatt dem i høst. Dere kan fritt benytte det dere finner nyttig 🙂 (Filene finnes i PPt og Word.)

Presentasjon høst 2021 - Tromsø bibliotek og byarkiv (PDF, 5 MB) 

Litteraturliste Les høyt 2021 - Tromsø bibliotek og byarkiv (PDF, 2 MB)

Til toppen