Arrangørkompetanse

I flere av våre prosjekter er det utviklet kompetanse som er nyttig når du skal gjennomføre ulike arrangement.

Det er mye å tenke på når man skal ha et arrangement i biblioteket, enten det er digitalt eller fysisk. Da kan det være fint å ha noen beskrivelser å støtte seg til. 

Egen budsjettpost for arrangement

Det er viktig at bibliotekene har en budsjettpost som kan brukes til arrangement. Hvor stor den skal være avhenger av økonomien, men det er viktig at posten opprettes. Skal «Lov om folkebibliotek» følges, er arrangement et av tiltakene som skal til og det bør gjenspeiles i budsjettet.

Lenker

Teknisk informasjon til digitale arrangement (PDF, 144 kB) utviklet i prosjektet Under nordlyset

Arrangementshåndbok (PDF, 172 kB) utviklet i Troms fylkesbiblioteks prosjekt Folkebibliotek som litteraturhus. 

Noen ulike arenaer og oppsett (PDF, 2 MB)

Til toppen