Nasjonal markedsføringskampanje

Ordsky med ord som beskriver hva man kan gjøre på biblioteket - Klikk for stort bilde

Alle fylkesbibliotekene samarbeider om en kampanje som skal synliggjøre folkebibliotekenes tilbud inn mot kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september 2023. Hovedtema for kampanjen er folkehelse og sosial inkludering, og hovedmålgruppa er innbyggere.

Kampanjen skal synliggjøre bibliotekenes tilbud, gi økt bruk og nå ut til nye og eksisterende lånere. Det er et mål å øke bevisstheten om at bibliotekene er viktige for å oppnå god folkehelse og sosial inkludering. 

Alt sammen, på biblioteket

Slagordet for kampanjen er «Alt sammen, på biblioteket». Alt sammen = alle tjenestene og hele tilbudet bibliotekene gir. Ordet sammen symboliserer også fellesskap, den sosiale arenaen, inkludering og mangfold. Kampanjen starter onsdag 14. juni og varer til 11. september.

Spredning

Alle folkebibliotek i Norge inviteres til å ta i bruk materialet og bidra til fullt trøkk i kampanjeperioden. Det er viktig å være synlig og å nå innbyggerne på ulike flater og i ulike kanaler som er relevant for målgruppa. Heng opp plakater i bibliotekrommet og andre steder i kommunen. Bruk informasjonsskjermer, sosiale medier og nettsider. Kampanjen er tilgjengelig på nynorsk og bokmål. Noen filer er også på nordsamisk. 

I tillegg blir det digital annonsering i sosiale medier og i regionaviser.

Kampanjemateriale

Det er laget 4 uttak/budskap som er tilpasset ulike flater og kanaler:

  • Innhold til sosiale medier, feed-format og story-format
  • Bilder til informasjonsskjermer, 9:16 og 16:9
  • Plakater til trykk og print selv, A3 og A4
  • Illustrasjonsbilder til nettsider, 16:9

Emneknagger

Vi er oppfordret til å bruke disse emneknaggene på Instagram. 
På alle postene #altsammenpåbiblioteket

Emneknagg på tilbudene som fremmes i de enkelte postene, som: 
#språkkafepåbiblioteket  #sykurspåbiblioteket #forfattertreffpåbiblioteket #dyrkekurspåbiblioteket #gamingpåbiblioteket #spillpåbiblioteket  #datakurspåbibliotelet  #fotokurspåbiblioteket #musikkpåbiblioteket 

Nedlastbare filer

Kampanjematerialet lastes ned fra NTB mediebank via Bibliotek24.  Det er en bruker på mediebanken per folkebibliotek.

Lenke til informasjon og registrering til mediebanken

Lenke direkte til registrering i Mediebanken - Bibliotek24. 

Lenke til nedlastbart materiell uten innlogging

Lenke til opptak av Digitalt påfyll om kampanjen 

Lenke til manus som kan brukes på nettsider og sosiale medier (PDF, 360 kB)

Til toppen