Litteratur i den kulturelle skolesekken

Troms og Finnmark fylkesbibliotek har fagansvar for den litterære lomma i den kulturelle skolesekken. 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge, fra 1. til 13. trinn, får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Folke- og skolebibliotekene skal sikre tilgang til og formidling av litteraturen som er bakteppe for produksjonene som tilbys. Bibliotekene bør være arena for produksjoner i den grad det er hensiktsmessig.

Fylkesbiblioteket følger opp arbeidet med de lokale planene for DKS gjennom veiledning, kompetanseheving om DKS som helhetlig formidlingsprogram og et fokus på biblioteket som arena for formidling av produksjoner i DKS.

Tromsungdom leser


Tromsungdom leser er et litteraturformidlingsprogram med fokus på samtidslitteratur og del av tilbudet innen DKS for videregående skole. Fylkesbiblioteket har ansvar for innholdet i programmet som består av en kursdag for norsklærere og bibliotekarer, bokprat med profesjonelle litteraturformidlere på skolene og et forfattermøte. 

Bokpraterne utarbeider litteraturlister for hvert år som publiseres og er en ressurs for samlingsutviklingen på skolebibliotekene. Bokpraterne besøker skoler i fylket i uke 7 og 8.

Skoleåret 2022-2023 er det Mariangela Di Fiore og Cathrine Trønnes Lie med produksjonen Søstre, Rebekka Nystabakk og Hanne Ramsdal med Celledeling og Ellisiv Lindkvist med Fra a til nå og Ditt røde hår, Unn som kommer på besøk til skolene.

Klikk på produksjonene for å se omtale og turnelister. 

Litteraturlister

Litterære fagseminar

Til toppen