Samenes nasjonaldag

6. februar feires samenes nasjonaldag i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen har også navnet Samefolkets dag og Samisk folkedag.

Samenes nasjonaldag feires til minne om det første samiske landsmøtet som fant sted i Trondheim 6. februar 1917. For første gang møttes samer fra svensk og norsk side for å arbeide for felles samiske saker over grensene.

I år faller 6. februar på en søndag. Vi har derfor valgt å markere dagen i deler av uke 5 og 6. Her finner du informasjon om hva vi kan tilby dere i forbindelse med markeringen av dagen.

Fylkesbiblioteket koordinerer og lager eller skaffer materiell som vi tilbyr til bibliotekene. Der det er mulig prøver vi å få til en forelesning eller turné.  

Det enkelte bibliotek står fritt til å velge sin måte å markere samenes nasjonaldag på. Dere velger selv om dere vil ha en lokal tilnærming og benytte lokale samarbeidspartnere.  

Til toppen