Kulturfondbøker med tema bærekraft

Aktuell norsk skjønnlitteratur fra kulturfondordningen fra 2020 med tema knyttet til noen av bærekraftmålene. Kan brukes til å lage utstilling.

Ja, vi elsker av Tove Braathen. Lokalsamfunn 

Stråmann av Tore Aurstad og Carina Westberg. Rent vann, gode sanitærforhold, velfungerende organisasjoner 

Skjebnesteinen av Sven Petter Næss. Likhet 

Askefall av Stein Arne Nistad. Tredje bok i serie. Krig 

Antifeministen av  Rune Salvesen. Likestilling 

Mødre i motvind av Øystein Bjørge. Sult, likestilling 

Blå storm (og hvit armada) av Ørjan Karlsson. Krig 

Felt av Vilde Fastvold. Økologi altså miljø, plantevernmidler og bærekraftig lokalmiljø 

Minerydding av Kjell Olden. Krig  

Sannheten av Knut Nærum. Rettferdige institusjoner, overvåking 

Det uferdige huset av Lars Amund Vaage. Livet på land, jordbruk 

Norske tilstander av Lars Lenth. Ren energi m.m. 

Nordriket av Lars Petter Sveen. Krig  

Det er så mørkt her av Lisbeth Pettersen. Spenningsbok om klimaforsker 

Skabelon av Malin C. M. Rønning. Helse, livet på jorden 

Epikrise av Marit Daaland Lesjø. Helse 

Vi har ikke fire nye år av Martine Johansen. Klima og demokrati 

Yt etter evne, få etter behov av Olaug Nilssen. God helse og livskvalitet, mindre ulikhet 

Jegere og sankere av Per Schreiner. Verden går under. Klima, bærekraft, lokalsamfunn, livet på land 

Hilsen Ruth av Ingrid Tørresvold. God helse og god livskvalitet, rent vann og gode sanitærforhold, bærekraftige byer og lokalsamfunn, stoppe klimaendringene, livet på land 

Under samme sol av Gry Strømme. Krig, konflikt. 

La Scala av Andreas Markusson. Fattigdom 

Bienes historie og Blå av Maja Lunde. Stoppe klimaendingene, livet på land 

Den avstengte øya av Sigridur Hagalin Bjørnsdottir. Ansvarlig forbruk og produksjon, bærekraftige byer og lokalsamfunn, fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. 

Mellom nord og natt av Gøhril Gabrielsen. Mindre ulikhet, god utdanning 

Sannhet : en kort historie om løgn, idioti & fake news av Tom Phillips (2021) God utdanning, fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner 

Oryx og crake av Margaret Atwood. Ansvarlig forbruk og produksjon, bærekraftige byer og lokalsamfunn, industri, innovasjon og infrastruktur  

Klara og solen av Kazuo Ishiguro. Utdanning, ulikhet, ansvarlig forbruk og produksjon 

Begynnelser av Carl Frode Tiller. Om en miljøverner.  

Gud hjelpe barnet av Toni Morrison. Fattigdom, likestilling, ulikhet, lokalsamfunn, ansvarlig forbruk, utdanning. 

Noe tapt og noe vunnet av Tara Westover. Utdanning  

Til toppen