Seks små kvenske bibelbøker

IKO-forlaget har gitt ut en serie bibel-billedbøker for barn med tekst av Kari Lilleaasen. Nå er de kommet i kvensk språkdrakt etter initiativ av Porsanger menighet, som fikk innvilga støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til oversettelse og utgivelse. Det er i alt seks bøker med klassiske Jesus-fortellinger fra Det nye testamente, oversatt av Terje Aronsen. Bildet av omslaget. 

Tekstene er korte, og de fargerike illustrasjonene av Gro Thorvaldsen Rykkelid er stiliserte, med personenes følelsesuttrykk tydelig markert, slik vi kjenner det igjen fra tegneserier. Bøkene passer godt til høytlesing for et lite barn på et fang, men kan også leses på egen hånd av elever fra første til tredje klasse.

Jeesus ja Bartimeus [Jesus og Bartimeus]. Jeesus ja kiitolinen samarialainen [Jesus og den takknemlige samaritan]. Jeesus ja lapset [Jesus og barna]. Jeesus ja Sakkeus [Jesus og Sakkeus]. Jeesus kyllältäa viis tuhatta [Jesus metter fem tusen]. Jeesus tyventtää myrskyn [Jesus stiller stormen]. IKO-forlaget, 2016. Kan bestilles fra Biblioteksentralen. 

Til toppen