Ord for dagen på meänkieli og tjuefire andre språk

Forfatteren, forlagsmannen, presten og språkforskeren Bengt Pohjanen er den store pioneren i arbeidet med å skriftfeste og videreutvikle meänkieli som sjølstendig språk. Han er fra Kassa i Pajala i svensk Tornedalen og definerer seg som et trespråklig grensemenneske. For grensemennesket er grensa ikke en strek og et skille, men et rom som åpner opp for verden på den andre sida. Han har en lang rekke utgivelser bak seg: romaner, skuespill, sakprosa, grammatikkverk og ordbøker og bøker om ortodoks tro.

Bildet av omslaget. 

Karkaavia runoja – Flyende dikter er ei samling kortdikt utgitt i 2015. Diktene ble skrevet som ei dagbok i løpet av 2012, ett for hver dag. Men språkmannen Pohjanen nøyde seg ikke med det. Han oversatte diktene fra meänkieli til svensk, publiserte enkelte av dem på facebook og fikk dem tilbake i ny språkdrakt fra venner og følgere med andre morsmål. Resultatet er blitt ei vakker bok der teksten på meänkieli og svensk er trykt side om side, med ujevne mellomrom tilføyd oversettelser på all verdens språk, fra Sveriges fem minoritetsspråk til hviterussisk, tigrinja og luxemburgisk. Diktene er som japanske haiku – tankevekkende øyeblikksbilder av dyr, natur og hverdagslige hendelser. Boka er et funn for språk- og poesielskere, men kan også fungere som ei lesebok for dem som vil gjøre seg bedre kjent med språket meänkieli.

Bengt Pohjanen. Karkaavia runoja = Flyende dikter. – Överkalix : Barents forlag, 2015. 412 sider.  

Til toppen