Minner fra bestemors hus

 Thor Robertsen fra Vardø har hatt et langt virke innen fiskeri, forvaltning og politikk i Finnmark. Han er også en produktiv forfatter av lokalhistoriske bøker og artikler. I sin nyeste bok Vardø mellom himmel og hav skriver han særlig utfyllende om Vardø som fiskerisamfunn, om fiskeriorganisasjoner og barentssamarbeid, men også om dagligliv og om personer som har satt spor etter seg. Områdets finske historie trekkes fram i kapitlet «Bestemor Sofie og hennes hus i Skallelv», bygd på Robertsens egne barndomsminner. Som liten bodde han i lengre perioder hos sin mormor, som var født av finske foreldre i 1887.

Forfatteren gir et nært og varmt bilde av bestemora og bygdemiljøet i Skallelv i etterkrigstida. Han har et fint blikk for detaljer, beskriver bygninger og interiør og gjengir hendelser som har festa seg i minnet hos en liten gutt. Befolkninga var andre og tredje generasjon finske innvandrere og hadde jordbruk og fiske som levevei. All samtale foregikk på finsk, og arven fra Finland ble holdt i hevd, med finske skikker og søndagsmøter med finsk salmesang. Folk var finske i ånden, men bevisste på å oppdra barna til å bli norske samfunnsborgere. Utdannelse ble oppfatta som viktig, og det var politisk bevissthet i miljøet. Bestemor Sofie var på sin side stillferdig, men med klare meninger.

Robertsens portrett av Sofie er svært lesverdig og utgjør et fint tilskudd til historien om norskfinnene. Han er selv aktiv i organisasjonen Norsk-finsk forbund – Norjalais-suomalainen liitto, og har tidligere redigert boka Den finske arven : en antologi om det finske Finnmark, utgitt av forbundet i 2009.

Thor Robertsen. Vardø mellom himmel og hav. Utgitt av Thor Robertsen i samarbeid med Varangerfjæras venneforening, 2018. 350 sider. Kapitlet om Sofie er tidligere publisert som artikkel i Varanger årbok 2017.

Til toppen