Glad grammatikk

 En ny kvensk grammatikk har sett dagens lys. Den er utarbeida av Ann-Mari Isaksen på oppdrag av Kvensk språkting og er først og fremst beregna på elever i 5.-7. klasse. I forordet takker forfatteren alle som har bistått med råd underveis i arbeidet med utgivelsen. Blant dem er kvenskelevene ved Lakselv barneskole 2016/17. Det er betryggende at hovedmålgruppa for boka også har vært konsulenter!

Grammatikken har norsk som hovedspråk, med grammatikkeksempler på kvensk. Språkvarianten som ligger til grunn er det kvenske talespråket i Porsanger og Nordreisa. Boka har åtte kapitler og er ment til bruk som oppslagsverk når en trenger å vite noe om f.eks. alfabet, uttale, verb, spørreord, tallord og regler for ordrekkefølge i setninger. For nye språkbrukere kan stadieveksling og bøyingsendelser være utfordrende, men boka har greie forklaringer også på dette.

Illustrasjonene i Kvensk grammatikk er lagd av designfirmaet Farsott. De er fargeglade, innbydende og humoristiske. Ikke bare mellomtrinnelever, men også foreldre og alminnelig språkinteresserte voksne personer bør ha stor glede og nytte av denne nye grammatikkboka.

Ann-Mari Isaksen. Kvensk grammatikk 5.-7. klasse. Ruija forlag, 2018. 81 sider.

Til toppen