Ei sole sorrakieli : kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger

 Prosjektet «Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger» i regi av Varanger museum IKS – Ruija kvenmuseum, Norske kveners forbund/Ruijan kveeniliitto og NTNU – Institutt for musikk har hatt som mål å samle inn, dokumentere og formidle uttrykk for den kvenske/norskfinske immaterielle kulturarven slik den ennå lever blant folk i Varanger i nåtid. Reidar Bakke fra NTNU har hatt ansvar for innsamlingsarbeidet.

Å finne metoder for å overlevere arven til nye generasjoner har vært et moment i arbeidet, og det er tenkt at det innsamla materialet skal brukes i holdnings- og identitetsskapende arbeid blant barn og ungdom. Prosjektet har gått i årene 2016 til 2018 og har nå resultert i en bokutgivelse. Ei sole sorrakieli : kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger ble lansert under tiårsjubileumsseminaret for Kvensk språkting i oktober 2018.

Redaktørene Reidar Bakke, Trygg Jakola, Kaisa Maliniemi og fotoredaktør Monica Milch Gebhardt fortjener ros for å ha lagd ei svært fin bok som ser ut til å oppfylle prosjektets målsetting på en god måte. Innholdet er gruppert i rim og regler, barnesanger, visesanger, religiøse sanger, dikt og beretninger. Visene og sangene er utstyrt med noter, slik at det er enkelt å ta dem i bruk til sang og spill. Språket i boka er ikke ensarta. Det avspeiler ulike eldre skriftlige og muntlige former av finsk og kvensk som det er all grunn til å bevare, også av respekt for dem som har deltatt som informanter i prosjektet. Billedmaterialet er utsøkt, sammensatt av ei blanding av eldre og nye fotografier, nøye utvalgt til det temaet de skal illustrere. Et helt spesielt inntrykk gjør noen foto av Samuli Paulaharju, digitalt fargelagt av Colour Your Past/Per Ivar Somby. Den hundre år gamle fortida rykker med ett helt nær!

Boktittelen «Ei sole sorrakieli» er også tittel på ei barneregle fra Bugøynes som er med i boka. Hva innholdet betyr forklares ikke. Skulle en leser som ikke er kvensk- eller finskkyndig ønske noe mer av boka, måtte det kanskje være akkurat det – litt mer forklaring til innholdet i regler og sangtekster.

Ei sole sorrakieli : kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger = kväänitten/norjansuomalaisten suulinen perine Varenkissa. Varanger museum, 2018. 222 sider. (Varanger museum skriftserie nr. 7)

Til toppen