Bugøynes - Pykeijä 1940 til 1980. Minner og beretninger fra den finske bygda ved Ishavet

Ruijan kaiku   Denne boka fortsetter der den første boka om Bugøynes´ historie av Alf Salangi sluttet. I Bugøynes-Pykeijä : finsk bygd ved Ishavet (2010) tok Salangi for seg bygdas historie fra siste halvdel av 1800-tallet til 1940. Forfatteren er selv oppvokst i Bugøynes, men er nå bosatt i Kirkenes.

Salangi forteller på en uformell og folkelig måte om sin oppvekst i Bugøynes. Detaljer rundt hvordan folk levde, som nå ikke lenger inngår i dagliglivet, trekkes frem, for eksempel hvordan ovnene og parafinlampene fungerte, hvilke skikker de hadde i forbindelse med begravelser, husdyrhold, fiske i fjorden og mye mer. Samtidig som dette er personlige opplevelser og fortellinger for Alf Salangi, viser boken også utviklingen av Bugøynes og hvordan folket der livnærte seg over tid. Kulturlivet i bygda skildres i et eget omfattende kapittel om bl.a. fotballag og korps. Skole og kristendom er tema for et annet kapittel.

Til toppen