Arkivet etter innvandrermonumentet og Arvid Sveens bildeserie om montering

Sonja Siltala  Arbeidet med reising av innvandrermonumentet i Vadsø begynte allerede høsten 1970. En komité bestående av Erling Arvola, Peder Grenness og Bjarne Olsen startet prosjektet med å få finansiering i orden. Den finske billedhuggeren Ensio Seppänen fra Kemi fikk oppdraget med å lage utkast til monumentet.

I mai 1974 besluttet styret i Norsk-finsk forening å fungere som monumentkomité inntil videre. I september samme år vedtok formannskapet å nedsette en komité bestående av representanter fra Vadsø kommune, Finnmark fylkeskommune og Norsk-finsk forening, med Fylkesmannen som formann. Følgende personer ble oppnevnt: fylkesmann Anders Aune, Sverre Nilssen og Arnold Dørum fra Vadsø kommune, Arnt Isaksen og Reidar Helgesen fra Finnmark fylkeskommune, Hans Pedersen og Einar Niemi fra Norsk-finsk forening. Da sistnevnte flyttet til Tromsø, gikk Eimi Vorren inn som vararepresentant. Bjarne Olsen overtok som formann i Norsk-finsk forening og deltok på monumentkomitéens møter.

18. juni 1977 ble monumentet endelig avduket øverst i Tollbugata. Statsoverhodene president Kekkonen, kong Olav og kong Carl Gustaf var til stede ved høytideligheten sammen med 200 offisielle og flere tusen uoffisielle gjester fra de tre nordiske land. Samme dag ble også Kongesteinen ved kirken avduket i forbindelse med en nordisk gudstjeneste, som et minne om de tre kongers besøk.

På sitt siste møte i 1977 vedtok monumentkomiteen å oppløse seg selv og overlate sine arkiver til Finmarksbiblioteket. Arkivet er ordnet og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek mars 2011. Arkivet utgjør 0,5 hyllemeter. Det finnes også en bildeserie om oppreising og avduking av monumentet i Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv.

Til toppen