Reidar Bakke har samlet et utvalg finske læstadianske sanger fra Varanger i denne boken fra 1999. Alle sangene er nedskrevet etter lydopptak av Inga Jakola Dørmænen fra Vestre Jakobselv og Aurora Jakola fra Bugøynes. Sangene er notert slik de ble sunget, slik at nedtegnelsene skal samsvare med måten de tradisjonelt blir fremført på i Varanger-området.

  Dette er den første og til nå eneste utgitte kvenske grammatikk, og den er skrevet på kvensk. Det er språkforskeren Eira Söderholm som har gjort dette enorme arbeidet. I 2017 ble hun sammen med forfatteren Agnes Eriksen tildelt Kvensk språkpris av Språkrådet for sitt arbeid med å fremme kvensk språk og kultur.

Kaisa Maliniemi Lindbach skriver om marginalisering, identitet og etnisitet i denne doktorgradsavhandlingen fra 2001 om kvenlitteratur i nord. Hun fokuserer spesielt på Idar Kristiansens romanserie i fire deler Kornet og fiskene og den frittstående romanen Nådekvalpenes dal. Da oppgaven ble levert var det få som hadde skrevet om kvener i litteraturen, og Maliniemi Lindbachs innledende diskusjon av begrepet kvenlitteratur er derfor et sentralt bidrag i prosessen med å skille kvensk litteratur fra nordnorsk litteratur generelt.   

 Det er Elin Seppola Brandvoll, Väinö Nilssen og Bjørnar Seppola som står bak denne utgivelsen, og som synger på den første av de to CD-ene. De presiserer at de ikke er profesjonelle musikere, men de synger godt alle tre, og spesielt vakre er de åndelige sangene Elin Seppola Brandvoll synger alene uten musikk til. Den nostalgiske undertittelen «Minner fra barndom og ungdom» gir et presist inntrykk av albumets innhold.

 Dette er en artikkelsamling som viser utviklingen i den norske statens politikk overfor de nasjonale minoritetene jøder, kvener, skogfinner, rom, romani og urfolket samer fra 1900 frem til i dag. Artikkelforfatterne er anerkjente forskere som har minoriteter og urfolk som sine forskningsfelt

  Agnes Eriksen har skrevet lærebøkene Minun kieli. Minun aaret 1-6. Kainun kielen ja kulttuurin oppikirja. I 2017 kommer den siste boken i serien ut, og med det er læreverket i kvensk for barneskolen komplett.

 Guds nåde nordpå er 4 bind i Kornet og fiskene av Idar Kristiansen.

 Stiene som fører til havet er tredje bok i Kornet av fiskene av Idar Kristiansen.


 Dette er andre bok i romanserien Kornet og fiskene av Idar Kristiansen. Heikki fra Ollikangas kaller seg nå Jaako. Han er 16 år gammel og har akkurat ankommet den salte åkeren i Vadsø - Varangerfjorden. Utfordringene står i kø for Jaako, men han slipper å gå sulten, som han gjorde i Finland. Han bor hos bakeren Johan Aas og kona. Jaako får være med å ro fiske ute i Hamningberg.

  

 Dette er første bok i Idar Kristiansens tetralogi Kornet og fiskene. Boken handler om unggutten Heikki som vokser opp i fattige kår i Finland på 1850-tallet. Heikki ivrer etter å bli voksen og ta på seg arbeidsoppgavene til foreldrene. Allerede i begynnelsen av tenårene får han bli med faren Taavi for å brenne tjære i milen og frakte tjæretønner til Oulu på elva. Det tunge arbeidet holder også unna den påtrengende seksualiteten og de vanskelige følelsene for Marja.

Til toppen