Trondenes kommune

Det var prest på Trondenes alt i 1321. Reformatsen 1589 viser at Trondenes prestegjeld på den tiden var meget omfattende, med fjorten kirker, og ni prester.

Ved anordningen 28. desember 1731 ble imidlertid en rekke områder skilt ut som selvstendige prestegjeld: Kvæfjord, HillesøyIbestad, Sand (Astafjord med TranøyDyrøy og Lenvik annekssokn, Torsken, og Mefjord.

Det nye Trondenes prestegjeld ble ved reskript 29. oktober 1813 slått sammen med Sand prestegjeld. Denne ordningen varte til 1875, da Sand ble utskilt som selvstendig sokneprestembete fra 1.oktober jfr. kgl.res. 19. juni 1875.

Kgl.res. 14.mai 1926 bestemte at Trondenes skulle deles i tre sokn: Trondenes hovedsokn (med Harstad), Skånland og Sandtorg annekssokn. Sørvik forsamlingshus ble vigslet til kirke for Sandtorg etter kgl.res. 8. januar 1932. Tovik kapell (felles for gårder både i Trondenes og Ibestad prestegjeld) ble bygget etter kgl.res. 20. februar 1904.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

  1  1744-1777 PF 466
  2  1751-1781 PF 466PF 467
  3  1783-1803 PF 467
  5  1804-1820 PF 467
  6  1821-1827 PF 467
  7  1827-1841 PF 467PF 468             (dåp kun til 1836, vigsler kun til 1835)
  8  1835-1840 PF 468                           (kun dåp og vigsler)
  9  1841-1852 NM 119 
11  1853-1862 NM 119
12  1863-1870 NM 120
13  1870-1877 NOR1 331
14  1878-1889 NOR1 331NOR1 332   (fødte og konfirmerte)
15  1878-1889 NOR1 332                      (vigsler, døde)
16  1890-1898 NOR1 332NOR1 333

KLOKKERBØKER

  1  1779-1794 PF 468
  2  1795-1818 PF 468PF 469
  3  1820-1834 PF 469
  5  1834-1844 PF 469
  6  1845-1855 PF 469PF 470
  7  1855-1862 PF 470
  8  1863-1869 PF 470
  9  1870-1876 PF 470PF 471
10  1878-1890 NM 15
11  1891-1906 NOR1 333
12  1907-1916 NOR1 333NOR1 334

FOLKETELLING

1865               HF 145
1875               NM 25
1875               NM 26 Trondenes; Sand; Ibestad
1900               NM 47NM 48NM 49NM 50NM 51

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898       NM 95NM 96

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894       NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817       NM 97

MILITÆRE RULLER

1804               NM 92NM 93

Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

Trondenes sokn

1744-1777, 1751-1781, 1783-1803         20 kort
1804-1820, 1841-1853                         17 kort
1853-1863, 1870-1878                         20 kort
1820-1841, 1835-1841                         16 kort
1863-1870                                            10 kort
1878-1889                                            10 kort, kun fødte og konfirmerte
1878-1889                                             6 kort, kun vigde og døde
1890-1898                                            13 kort

Sand sokn

1797-1820, 1840-1865                         8 kort

FOLKETELLING

1801                                                   1 kort     Trondenes
1891                                                   2 kort     Trondenes

PRESTENS MANNTALL

1663-1666                                          3 kort     Trondenes

MANTALLET

Trondenes

1701                                                   9 kort

Sand

1701                                                   9 kort

 

TRYKT/AVSKRIFT

FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Folketælling  1701  Senjen fogderi
Folketellinga 1801  Trondenæs
Folketellinga 1865  Trondenes
Folketellinga 1875  Trondenes
Folketellinga 1900  Trondenes
Folketeljing   1910

Mandtall over ... Tronæs meenighed ... 1770

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Lysaker, Trygve, n.
Trondenes bygdebok. - Harstad : Trondenes bygdeboknemnd, 1956-58. - 4 b.  : ill.
B. 1: Gårdshistorie for Skånland herred. 
B. 2: Gårdshistorie for Sandtorg herred. 
B. 3: Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad.
B. 4: Trondenes sogns historie
EMNE: Trondenes - Historie / Harstad - Historie / Sandtorg - Historie / Skånland - Historie

Bjørkenes, Bergljot Holte, n.
Folk og slekt i gamle Trondenes / Bergljot Holte Bjørkenes og Margareth Jensen ; redigering: Tore Meyer. - Harstad : Trykksentralen, 1997. - 2b.
Bind 1: Familiekatalog
Bind 2: Personregister
ISBN 82-994494-0-5 (ib.)
EMNE: Slektshistorie - Harstad / Slektshistorie - Trondenes / Slektshistorie - Skånland

Kulseng, Bodil, n
Røkenes i Trondenes : skipperleie, handelssted, gjestegiveri og
bondegård : et blad i den nord-norske kystkulturens historie / Berit Kulseng ; illustrert av Marit Bockelie. - Harstad :   Hålogaland Historielag, 1994. - 72 s. : ill. (noen kol.)
ISBN 82-992975-1-6 (ib.)
EMNE: Røkenes gård 

Irgens, Aage Henrik, n., 28.10.1882
Sogneprest Lorentz Anderssøn Dass til Trondenes og hans efterslekt : med noen forutgående opplysninger om slektsnavnet og de tre første generasjoner i Norge. - [S.l.] : 
Eget forlag, 1956. - 187 s. (ib.)
EMNE: Dass, slekten

Reppen, Gunnar, n., 1937-
Harstadhistorien : fra nød til velstand 1904-1964 / Gunnar Reppen. -
Harstad : Eget, 2018. - 174 s. : ill.

Harstads historie beskrevet tiår for tiår fra byens grunnleggelse.

Til toppen