Tromsø kommune

Opprinnelig var Tromsø prestegjeld meget omfattende og hadde 8 kirker og 4 prester (Reformatsen av 1589).

Reskript 18. januar 1776 skilte ut Karlsøy med Helgøy, Lyngen og Skjervøy som selvstendige prestegjeld adskilt fra Tromsø. Senere skilte kgl.res. 18. oktober 1856 også ut Balsfjord med Malangen som eget prestegjeld.

Tromsø prestegjeld/domprosti omfattet inntil slutten av 1850-årene både Tromsø by og landdistriktet Tromsøysund. Ved kgl.res.18. oktober 1856 ble det fastsatt at disse to skulle skilles, og dette skjedde i 1860. Tromsøysund (landdistriktet) ble nå eget prestegjeld og lagt under Troms prosti, mens Tromsø (byen) fortsatte som eget stiftsprosti.

I 1963 ble Tromsøysund tilbakeført fra Troms prosti til Tromsø domprosti, sammen med Kvaløya og Tromsdalen.

Hillesøy, som en periode var eget prestegjeld, omfattet bl.a. en del av Kvaløya. Hele Kvaløya ligger nå i Tromsø kommune, sammen med deler av Rebbenesøy, Ringvassøy, Reinøya, Malangshalvøya og fastlandet innover på begge sider av Sørfjorden.

Enkelte gårder på Kvaløya har på 1800-tallet sokna til Balsfjord prestegjeld (Malangen) og kan finnes registrert der, bl.a i folketelling for Balsfjord 1865.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

Tromsø prestegjeld:

  1  1709-1711 PF 489                   Karlsøy
  1  1730-1771 PF 489PF 490      Karlsøy
  2  1753-1778 PF 484
  3  1779-1796 PF 484
  4  1787-1795 PF 484
  5  1796-1808 PF 484
  6  1806-1821 PF 484
  7  1821-1828 PF 484PF 485
  8  1829-1837 PF 485
  9  1837-1847 NM 13
10  1848-1855 NM 13NM 14
11  1856-1865 NM 14
12  1865-1871 NM 14
13  1871-1878 NM 122
14  1878-1888 NOR1 329
15  1889-1899 NOR1 330
16  1899-1906 NOR1 1065

 Hillesøy sokn, under kirkebøker for Lenvik prestegjeld:

  1  1753-1783 PF 480
  2  1784-1820 PF 480
  3  1820-1831 PF 480
  4  1832-1844 PF 480PF 481
  5  1842-1844 PF 481  Døpte
  6  1845-1854 NM 7
  7  1855-1865 NM 7
  8  1864-1865 NM 7    Døpte
  9  1866-1873 NM 7
10  1873-1880 NOR1 323
12  1880-1895 NOR1 946  Hillesøy sokn

Under Lyngen prestgjeld (gjelder Sørfjord-området):

 1  1756-1779 PF 487
 9  1863-1882 NM 122
10 1883-1904 NOR1 325

Under Karlsøy prestegjeld (som delvis omfattet enkelte områder som nå ligger i Tromsø):

1  1775-1823 PF 490
2  1823-1842 PF 490
3  1843-1860 NM 6
4  1861-1865 NM 6

KLOKKERBØKER

Tromsø prestegjeld:

1  1821-1833 PF 485
2  1832-1833 PF 485  Døpte og gravlagte
3  1833-1836 PF 485
4  1836-1840 PF 486
5  1846-1857 NM 14
6  1857-1866 PF 486
7  1867-1875 PF 486
8  1875-1879 NM 14NM 15
9  1915-1925 NOR1 1066

Under Karlsøy:

 1  1821-1840 PF 490PF 491
 2  1843-1861 PF 491

Under Lenvik:

 1  1822-1837 PF 481
18 1838-1854 PF 482         Hillesøy sokn
19 1837-1844 PF 482         Hillesøy sokn         Supplement til nr.18
20 1855-1883 PF 482         Hillesøy sokn         
21 1884-1900 NM 8            Hillesøy sokn         
22 1901-1917 NOR1 324

Under Lyngen:

5  1847-1882 NM 121          Sørfjord sokn, gravlagte
6  1864-1881  NOR1 325     Sørfjord sokn

FOLKETELLING

1865             HF 146HF 149
1875             NM 31NM 34
1900             NM 56NM 60NM 62 og NM 77NM 78
                     NM 79NM 80NM 81NM 82NM 83
 

SORENSKRIVERENS DØDSFALLSPROTOKOLLER

1887-1902     NM 97

SORENSKRIVERENS FORMYNDERRULLER MED REGISTER

1805-1892     NM 97NM 98

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

         1788-1817    NM 97
 1      1836-1838    NOR1 1227  Forlovelseserkl.
 2-3   1838-1872   NOR1 1227  Lysningsbøker
 1      1874-1910    NOR1 1227  Liste over menighetsmedl.
 1      1856-1882    NOR1 1227  Liste over dissentere
 2      1907-1917    NOR1 1227  Liste over dissentere

LYSNINGSBØKER

  4   1872-1883      NOR1 1228
  5   1886-1892      NOR1 1228 
  6   1893-1898      NOR1 1228 
  7   1899-1901      NOR1 1228 
  8   1901-1905      NOR1 1228
  9   1905-1906      NOR1 1228 
 10   1906-1911     NOR1 1228
  11   1911-1915     NOR1 1228

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

Tromsø

1753-1808   13 kort
1806-1828   13 kort
1829-1847   15 kort
1848-1865   15 kort
1865-1877   15 kort
1878-1888   13 kort
1889-1899   13 kort
1899-1906   15 kort


Karlsøy

1709-1711  5 kort

1730-1771   5 kort


Helgøy

1744-1754  5 kort

FOLKETELLING


Tromsøe

1801   1 kort                    
Tromsø

1845  2 kort

Tromsø by

1891  1 kort
                 

PRESTENS MANNTALL

Tromsø prestegjeld

1663-1666    1 kort   


TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Kirkebok 1787-1795, kun dåp, Tromsø sogneprestembete
Kirkebok 1784-1820, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1821-1841, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1842-1853, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1832-1853, kun dåp, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1784-1852, kun konfirmasjon, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1784-1853, kun vielse, Lenvik sogneprestembete
Kirkebok 1784-1853, kun begravde, Lenvik sogneprestembete

Mandtal ofuer aldt det mandskab som i Tromsø fougerie er findissz anno 1702

Sogneliste for Tromsøe Kiøbstæd i Senjen og Tromsöe fogderie 1804

Avskrift av kirkebok for Tromsø prestegjeld 1796-1808. 123 s.
Utg. 1961 av Statsarkivet i Tromsø. Finnes i Tromsø biblioteks lokalsamling (Lq929.3)

Ministerialbog for Tromsø præstegjeld 1837-1847.
Tromsø, 1949. 312 bl.  Finnes i Tromsø biblioteks lokalsamling (Lq929.3)

Folketeljing   1801 Tromsøe
Folketeljing   1801 Lenvig
Folketelling   1801 og 1875 Tromsø
Folketellinga 1865  Tromsø
Folketellinga 1865  Tromsøysund
Folketellinga 1865  Balsfjord
Folketellinga 1865  Karlsøy
Folketellinga 1865  Lenvik
Folketellinga 1875  Tromsø
Folketellinga 1875  Tromsøysund
Folketellinga 1875  Lenvik
Folketellinga 1875  Lyngen
Folketellinga 1885  Tromsø sentrum
Folketellinga 1900  Tromsø
Folketellinga 1900  Hillesøy
Folketellinga 1900  Tromsøysund
Folketellinga 1900  Lyngen
Folketeljing   1910

Prestemanntallet 1666, Tromsø fogderi

Sieleregister over Tromsøe og Helgøe menigheder - 1769

 Mand-tall over Lenvigs og Hillesøes sogn, 1770

 

DIGITALARKIVET


Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

 Ytreberg, Nils Andreas, n., 1896-1987
Tromsø bys historie / N.A. Ytreberg. - Oslo/Tromsø : Tell, 1946-1971. - 3 b. : ill.kart  (ib.)

Tromsø gjennom 10000 år. - Tromsø : Tromsø kommune, 1994-1996. - 4 b. : ill. (noen kol.)
B. I: Fra boplass til by : opp til 1794 / Anne-Karine Sandmo, Reidar Bertelsen, Ragnhild Høgsæt. 
B. II: Handelsfolk og fiskerbønder 1794-1900 / Astri Andersen.
B. III: Ishavsfolk, arbeidsfolk og fintfolk 1900-1945 / Pål Christensen, Gunnar Pedersen. 
B. IV: Fra byfolk og bona til tromsøværing 1945-1994 / Halvard Tjelmeland
ISBN 82-993206-0-7 (ib.). -82-993206-1-5 (ib.). - 82-993206-2-3 (ib.). - 82-993206-3-1 (ib.). - 82-993206-5-8 (ib.)

Arntzen, Ruth, n.
Adresse 9127 Rekvik : Rekvik, perioden 1965-1974 - slik jeg husker det / Ruth Arntzen. - Bergen : Eget forl., 2007. - 318 s. : ill., foto (mange kol.)
EMNE: Hillesøy - Kulturhistorie / Rekvik - Kulturhistorie / Tromsø - Kulturhistorie

Munch, Gerd Stamsø, n.
Greipstad : trekk av en nordnorsk gårds historie / av Gerd Stamsø Munch, Jens Storm Munch, P, Simonsen. - Tromsø : Universitetsforlaget, 1965. - 29 s. : ill., kart. - (Ottar ; 46) (h.)
EMNE: Tromsø – Historie
EMNE: Greipstad

Coldevin, Axel, n., 1900-1992
Jordegods og storgårder i Nord-Norge / Axel Coldevin. - Ny og rev. utg. Espa : Lokalhistorisk forl., 1989. 
265 s. : ill., fig., kart, port. 1. utg.: Theim, Kirstes boktr., 1943
Bibliografi: s. 251-255
ISBN 82-7404-027-9 (ib.) 
EMNE: Bjarkøy - Historie / Lyngen - Historie / Nord-Norge – Kulturhistorie
EMNE: Bentsjord / Havnnes / Skjervøygodset / Tromsøgodset / Karnes

Olaussen, Asbjørn, n.
Oldervik før i tida : årene 1900-1950 : mennesker og det daglige liv i en periode av bygdas historie. - Tromsø : Pedagogisk senter, 1985. – 29 s. : ill., kart. Katalogisert etter omslaget
Bibliografi: s. 29

Sommerfelt, Ole Hannibal, 1753-1821
Dokumenter vedkommende anlæg af Tromsø kjøbstad / [Ole Hannibal Sommerfeldt]. - Tromsø, 1899. - 12 s.
"Skrivelse af 15de september Anno 1788 fra amtmand Ole Hannibal Sommerfeldt til Det Kongelige Rentekammer".

Solberg, Harald, n.
Endre-slekta. - Narvik : Eget forlag, 2003. - 346 s. (ib.)

Johansen, Hans E., n.
Endreslekta fra Holmbukt i Ullsfjord og dens kognatiske sidegreiner også et resymé over de mest kjente slekter som er inngiftet i den  / samlet og utgitt av hans E. Johansen.
- [2. oppl.]. - Jøvik : Eget forlag, 1978. - 157 s.  (ib.)

Koht, Halvdan, n., 1873-1965
Den første Giæver på Tromsø og forfedrane hans . - Harstad. 12 s. Særtrykk av "Håløygminne".
EMNE: Giæver, slekten

Kronstad, Arnold
"Oldervikingan" : "Gabrielsenfolke" : Oldervikslekten igjennom 300 år / Arnold Kronstad. -[Oldervik] : [Eget forl.], [1996]. -166 s.
EMNE: Slektshistorie – Tromsø

Jacobsen, Elin, n.
Slekten Eggen fra Tromsø i 500 år : ca 1490 - 1988 / utarbeidet av Elin Jacobsen. - Trondheim, 1988. - 34,[8] bl.
EMNE: Arctander, n., slekten / Busch, slekten / Eggen, slekten /Schjelderup, slekten

Hansen, Solveig Mack, n.
Slekten Mack i Norge / Opplysninger innsamlet av Solveig Mack Hansen og Rolf Mack, [1969]. - 76 s. : ill., port. (I ringperm)

Høeg, Egil Irgens, n.
Bryggerieier Ludvig Macks etterslekt. - Larvik : [S.n.], 1994. - 107 s. (ib.)

Moldenæs, Jan, n., 1927-
Slekt og slikt : litt av hvert omkring Kristian B. Moldenæs og hans familie. - [Tromsø : Eget forl., 2003]. - 262 s. : ill.
Om Moldenæs Handelsskole i Tromsø, s. 225-55. (h.)

Ringvassøy fra Skarsfjord til Røsnes : Gårder og bosetning til ca 1960 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund og Solbjørg Tønsaas. - Tromsø : Eget, 2010. - 292 s. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune) Omslagstittel. Navneregister s. 278-92. (ib.)
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie /Tromsøysund - Historie / Slektshistorie – Tromsø
EMNE: Kvaløya

Straumsbukta fra Skognes til Hamna / Innsamlet og redigert av Alvin Andreassen [... et al]. - Tromsø : Slektshistorisk forening i Tromsø, [2012]. - 260 s. : ill., kart - (Bygder i gamle Tromsøysund kommune) Omslagstittel.
Første del, til s. 151, er gårds- og slektshistorie. Andre del er historie og minner fra området. - Navneregister s. 241-258.
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund - Historie / Slektshistorie – Tromsø
EMNE: Kvaløya

Berntsen, Bernhard, n., 1911-1993
Krane-familien / samlet av Bernhard Berntsen. - Nesøya, 1976. - [31] bl. (h.)
EMNE: Slektshistorie - Bodø / Slektshistorie – Tromsø

Nordheim, John, n., 1921-
Kattfjordslekta 1590-1995 / John Nordheim. - [Tromsø : Eget], 1995. - 164 s. : ill. (ib.)

Norrie, Henrik, n.
Bygdehistorie fra Ersfjordbotn på Kvaløya, i Troms / laget av Henrik Norrie, Ersfjordbotn skole, 1992. - Ersfjordbotn : Ersfjordbotn skole, 1992.
- 70 s. : ill. Spiralrygg Bibliografi: s.3

Norrie, Henrik, n.
Ersfjordbotn i gamle dager : historie og fortellinger fra bygdesamfunnet Ersfjordbotn og bosetningene på yttersia / [Henrik Norrie]. - [s.l.], [2011]. - 155 s. : ill. Bygger på "Bygdehistorie fra Ersfjordbotn ..." av samme forf., fra 1992. I hovedsak om perioden 1900-1960, basert på intervjuer og samtaler. Også om steder lenger ute i fjorden og på småøyene. (ib.)
EMNE: Kvaløya

Sparboe, Per Einar, n., 1942-
Fisker og båtbygger Johan Jakob Johannessen (1844-1937) og hustru Albine Hansine Pauline Eilertsdatter (1852-1941) : aner og etterslekt / Samlet og bearbeidet av Per Einar Sparboe. - [Tromsø] : [Eget forl.], 1992. - 66 s.

Von Krogh, Adam
Den nordenfjeldske Aagaardslegt / og dens kvindelige medlemmers efterslegt indtil nutiden / Adam von Krogh. - Kristiania : Brøgger, 1919. - 127 s.
EMNE: Slektshistorie - Hammerfest / Slektshistorie – Tromsø

Under Blåmannen : bygdehistorie fra Kaldfjordområdet / Utgitt av Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd. - Tromsø, 2008. - 552 s. : ill., kart  ISBN 978-82-303-1029-8 (ib.)
EMNE: Tromsø - Historie / Tromsøysund - Historie / Kaldfjord - historie / Kvaløya - historie

Gårder i Sandnessundet : Finland med Storelva, og Sør-Finnes : Til ca.1950 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø : Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø, 2006. - 150 s. : ill., kart
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie - Tromsøysund /Tromsø
EMNE: Kvaløya / Storelva / Sør-Finnes / Sandnessund

Gårder i Sandnessundet : Fra Finnvik til Åsland, Eijordnes, til ca. 1960 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. -Tromsø: Slekts- og lokalhistorisk
forening i Tromsø, 2021. -192 sider: ill., kart
EMNE: Slektshistorie - Tromsø/Tromsøysund - Historie - Tromsø/Tromsøysund
EMNE: Kvaløya, Storelva, Sør-Finnes, Sandnessund

Fra Finnvikelv til Futrikelv : Gårder og bosetning til ca. 1960 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø : Eget, 2009. - 210 s., bl. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune) Omslagstittel. Navneregister s. 185-97. (ib.) 
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie /Tromsøysund - Historie / Slektshistorie – Tromsø
EMNE: Kvaløya

Matrikkelgården Tisnes : Skavberg-Larseng-Slåttnes-Tisnes-Marislett / Innsamlet og redigert av Rannveig Lorentsen...<et al.>. - Tromsø :
Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø, <2015>. - 251 s. : ill., kart - (Bygder i gamle Tromsøysund kommune) Omslagstittel. Navneregister s. 221-251 (h.)
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund - Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya

Kvalsund fra Myran til Gåsvær : med bl.a. Trondjord og Kvaløyvåg : til ca. 1965 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø :Eget, 2016. - 213 s. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune) Omslagstittel. Navneregister s. 202-13. (h.)
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund - Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya

Johannessen, Odd Harald, n., 1942-
Maursundgodset 1806-1858 : brukere, husmenn og inderster / av Odd Harald Johannessen. - Tromsø : Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø, 2014. - 173 s. : ill. Johannessen har gått igjennom hovedkassabøkene etter Moursundgodset for årene 1806-1858.
EMNE: Balsfjord - Kassadagbøker / Tromsø – Kassadagbøker

Yttersia 1 : Laukvik, Skulsfjord, Lyfjord og Bårdsvik : til ca. 1960 /
Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø : Eget, [2016]. -
247 s. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune)
Navneregister s. 233-46.
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund -
Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya

Yttersia 2 : med gårdene Grøtfjord, Tromvik og Vengsøy / Innsamlet og
redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø : Eget, [2017]. - 299 s. :
ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune)
Navneregister s. 281-299
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund -
Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya

Yttersia 3 : Med bl.a. gårdene Musvær, Risøy, Melvik, Engvik og Måsvik:
til ca. 1960 / Innsamlet og redigert av Nils Erik Bjørklund. - Tromsø
: Eget, [2017]. - 242 s. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune)
Navneregister s. 233-46.
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund -
Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya / Rebbenesøya

Yttersia 4 : Eccernes/Kaldfjord: Bjørnsletta, Vekkernes, Kjosen, Eidet,
Sjursnes, Henrikvik, Susannejord / Innsamlet og redigert av Nils Erik
Bjørklund. - Tromsø : Eget, 2018. - 296 s. : ill., kart - (Gårder i gamle Tromsøysund kommune)
Navneregister s. 279-295.
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund -
Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Kvaløya

Innersia 1 : Tromsdalen til Ramfjordnes
Bjørklund, Nils Erik (redaktør) 
Tromsø : Eget , [ 2021 ] . - 374 sider
Gårder i gamle Tromsøysund kommune 
Omslagstittel. . - Navneregister side 348-374. 
EMNE: Slektshistorie - Tromsøysund / Tromsø - Historie / Tromsøysund -
Historie / Slektshistorie - Tromsø
EMNE: Tromsdalen

Albrigtsen, Johan Edvard, n., 1887-1949
Bygdens historie : Kaldfjord / Johan E. Albrigtsen ; transkribert og
utgitt av Åshild Norhus. - <Tromsø : S.n., 2017>. - 139 s.

Malangshalvøya: Sandbakken-Balsnes-Bentsjord-Brokskar (Tromsøysund-delen), til ca. 1960
Tromsø: Eget forlag, 2022. -312 sider 
EMNE: Slektshistorie-Tromsø
Slektshistorie-Tromsøysund
Tromsø-Historie
Tromsøysund-Historie

Til toppen