Tranøy kommune

I 1759 ble Tranøy skilt ut fra Ibestad (Astafjord) som et eget prestegjeld. Det nye prestegjeldet omfattet både Tranøy, Dyrøy, Sørreisa og Stonglandet. Sistnevnte sokn ligger nå i Tranøy kommune, mens Dyrøy og Sørreisa er egne kommuner. Enkelte gårder som nå ligger lengst vest i Tranøy kommune, må søkes under Bjarkøy eller Torsken fordi grensene har endret seg noe.

Kgl.res. 27. januar 1896 ga tillatelse til å bygge et kapell på Stonglandseidet. Kapelldistriktet ble eget sogn ved kgl.res. 11. juli 1913.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

Under Ibestad:

1  1744-1757 PF 476          Tranøy sokn

Tranøy:

1  1757-1773 PF 476
2  1773-1806 PF 476PF 477
3  1807-1820 PF 477
4  1820-1829 PF 477
5  1829-1844 PF 477
6  1844-1855 NM 12
7  1856-1866 NM 12
8  1867-1877 NM 12NM 13
9  1878-1904 NOR1 328      Tranøy sokn

KLOKKERBØKER

1  1835-1853 PF 478            Tranøy sokn
2  1847-1860 PF 478            Tranøy sokn      
3  1861-1887 PF 478            Tranøy sokn  
4  1888-1901 NM 13             Tranøy sokn      
5  1902-1919 NOR1 328       Tranøy sokn       
6  1919-1932 NOR1 1226     Tranøy sokn       

FOLKETELLING

1865             HF 145
1875             NM 28NM 29
1900             NM 55NM 56

SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898     NM 95NM 96

LYSNINGSBØKER

52 1876-1918 NOR1 1227 Hele p.gjeldet

Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

Tranøy sokn

1757-1806        11 kort
1807-1829          9 kort
1829-1855        16 kort
1856-1877        21 kort
1878-1904          9 kort

Dyrøy sokn

1878-1904           9 kort

Sørreisa sokn

1878-1904         10 kort

FOLKETELLING

Tranøy

1891                    1 kort

TRYKT/AVSKRIFT

FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Folketellinga 1801  Tranøe
Folketeljing   1801  Torsken
Folketellinga 1865  Tranøy
Folketellinga 1865  Berg
Folketellinga 1875  Tranøy
Folketellinga 1875  Berg
Folketellinga 1875  Bjarkøy
Folketellinga 1900  Tranøy
Folketellinga 1900  Berg
Folketellinga 1900  Bjarkøy
Folketeljing   1910  Tranøy
 

Senjen fogderi: folketælling 1701

Folketeljinga for Bjarkøy 7.februar 1770 ( I tillegg til Bjarkøy dekker denne tellinga en flik av nåværende Tranøy kommune).

Manntallet 1666 over Astafjord prestegjeld

Mandtallet over alle siæle udi Tranøe præstegiæld og underliggende annexe Dyrøe for aaret 1770

DIGITALARKIVET

Søk i kirkebøker og folketellinger hos Digitalarkivet.

 

RHD (REGISTRERINGSSENTRAL FOR HISTORISKE DATA)
 

Søk i folketellinger og kirkebøker

 

HISTORISK BEFOLKNINGSREGISTER

 

Søk i nettstedet


BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Eriksen, Hilmar, n.
Slekters gang : fra Tranøy til Tømmervik. -Hamnvik: Eget forl.,
1964. - 64 bl. Skrevet ut fra Internett
EMNE: Slektshistorie - Lenvik / Slektshistorie - Sørreisa / Slektshistorie - Tranøy 

Eriksen, Hans, n., 1936-
Det gamle Tranøy / av Hans Kr. Eriksen. - Tromsø : Universitetsforlaget, 1972. - 30 s. : ill. - (Ottar ; 71)
Bibliografi: s. 3

Sørensen, Johannes, n.
Ætt og aner : Betholmen. -Tromsø: Eget, 2008. -81 s. : ill.
EMNE: Andreassen, slekten – Tranøy

Krøtø, Ole Normann, n., 1862-
Ættetavle fra Indre Troms fylke : nærmere bestemt Senjen, Hindøya, og mellomliggende øyer i botnen av Senjebukten/samlet og utarbeidet ved O. Krøtø.  - Oslo : [Eget forl.], 944. - 119 s.
EMNE: Krøtøy, slekten / Nordsand, slekten / Skattevik, slekten
EMNE: Slektshistorie - Bjarkøy / Slektshistorie - Tranøy

Til toppen